המספר הנוסף כמודול - נסיוני - מספר אישי


 • ניהול ראשי

  ניתן להגדיר שלוחה שתשמש להוצאת וקבלת שיחות
  שהזיהוי היוצא הוא המספר של המערכת
  והזיהוי הנכנס הוא של המחייג

  ניתן להכניס את זה בכל שלוחה כולל שלוחה ראשית,
  כל מי שיתקשר יופנה אליכם, וכשאתם תתקשרו זה יתן לכם להוציא שיחות החוצה עם זיהוי המערכת.
  נשמח לשמוע הערות, זה עדיין נסיוני.

  type=private_did
  private_did_admin=050123456
  

  כאשר במקום 050123456 אתם כותבים את המספר שלכם
  ואז אם המספר המוגדר נכנס לשלוחה - אז הוא שומע אפשרות לחייג לאיזה מספר שהוא רוצה
  ואם מישהו אחר נכנס לשלוחה - זה יחייג למספר המוגדר

  שימו לב שיחות נכנסות הם בעלות יחידה לדקה ושיחות יוצאות זה לפי מה שנאמר לפני השיחה


 • ניהול ראשי

  ניתן לבחור שהשיחות היוצאות יצאו מזיהוי אחר מאושר:

  מגדירים בext.ini:

  out_id=0512345678
  

  כמובן כותבים במקום 0512345678 מספר משני/מספר שאושר בשירות לקוחות.

  דבר חשוב, המערכת תתחשב בשורה זו רק אם לא הוגדר דרך הניהול הטלפוני שהשיחות היוצאות יצאו עם זיהוי המנהל.
  ניתן לבדוק זאת בקובץ

  PrivateDIDSettings.ini
  

  שתחת השלוחה הראשית של המערכת אם מופיע בו

  CallerID=Phone
  

  באם מופיעה שורה כזו יש למחוק אותה כדי שהמערכת תתחשב בערך

  out_id=
  

 • ניהול ראשי

  ניתן לבטל את האופציה לשחזר סיסמה בשלוחת הניהול על ידי ההגדרה:

  no_recovery_password=yes
  

  בכניסה לשיחזור סיסמה המערכת תשמיע:

  M3750 בשלוחה זו הוגבלה האפשרות לאפשר סיסמה

  ותחזור לתפריט שיחות יוצאות


התחבר כדי לפרסם תגובה