לא מוצא את הדף בפורום על מודול playfile_time. גם בפורום הקודם היה לי קשה למצוא, אבל עכשיו לא קיים • דווקא playfile_time ולא playdir_time

  תודה מראש לעוזרים

 • @מתעניין playdir_time זה שלוחת שידור חי מדומה.
  playfile_time זה שלוחת השמעת קבצים רגילה, שאתה מגדיר זמן מתי להתחיל להשמיע את ההודעה בשלוחה.
  ו @עץ-השדה רוצה דוקא את זה playfile_time • כאן הלינק לזה בפורום הישן • מצורף הפוסט מהפורום הישן

  ב"ה
  הפעלת קובץ בשעה מתוזמנת
  (שידור חי מדומה)

  פתרון עבור מי שרוצה שכל מי שיתחבר ישמע את אותו הדבר ובאותו שניה
  וגם מי שמתחבר באמצע הזמן יתחיל לשמוע מנקודת השידור העכשווית

  ערכים חובה:

  type=playfile_time
  playfile_time=2018-08-01-07-30-35
  playfile_time_file_toplay=/5/8/000
  

  הזמן לתחילת השמעת הקובץ
  01/08/2018 בשעה 07:30:35
  הקובץ להשמעה הוא בתיקיה /5/8
  קובץ בשם 000

  הקובץ חייב להיות בפורמט wav הפורמט הרגיל של המערכת
  (לא ניתן להפעיל כרגע קבצים מסוג tts)

  במידה ולקוח מתחבר לפני הזמן
  באם הזמן עד לשידור הינו פחות מ2 דקות - הלקוח מועבר ישר להמתנה
  באם הזמן יותר גדול -
  ברירת מחדל עובר לתפריט
  באם רוצים שישר ילך לשולחה אחרת ניתן להגדיר

  playfile_time_wait_goto=hangup
  playfile_time_wait_goto=/5/8
  

  התפריט המושמע הוא:
  M1847 השידור יחל בעוד...
  M1849 שעות
  M1850 ו..
  M1851 דקות
  M1848 "להמתנה הקישו 1 ליציאה הקישו 2 או כוכבית"

  באם בחר המתנה עד לזמן השידור
  הלקוח שומע מוזיקה בהמתנה
  ברירת מחדל זה ניגון שלנו
  אם ברצונכם לשנות ניתן לשנות בהתאם לסוגי מוזיקה בהמתנה הקיימים (במידת הצורך ניתן לפנות לשרות לקוחות להוסיף סוג מוזיקה בהמתנה)

  confbridge_music_on_hold=aaa
  

  באם הלקוח בחר בתפריט 2 כלומר ליציאה
  או שבמהלך המוזיקה בהמתנה הקיש כוכבית ליציאה
  ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

  playfile_time_tfr_wait_goto=hangup
  playfile_time_tfr_wait_goto=/5/8
  

  במידה ואין הגדרת זמן מוגדר לשידור לשידור
  המערכת משמיעה
  M1842 לא הוגדר זמן להפעלת השידור
  ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

  playfile_time_no_time_goto=hangup
  playfile_time_no_time_goto=/5/8
  

  במידה ואין קובת תקין להפעלת השידור או שלא הוגדר הערך של הקובץ להפעלה
  המערכת משמיעה
  M1843 אין קובץ להפעלת השידור
  ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

  playfile_time_no_file_goto=hangup
  playfile_time_no_file_goto=/5/8
  

  במידה והזמן של השידור כבר הסתיים
  המערכת משמיעה
  M1844 השידור כבר הסתיים
  ברירת מחדל המערכת משמיעה
  M1855 הנכם מועברים להאזנה לשידור המוקלט
  והמערכת משמיעה שוב את השידור
  ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

  playfile_time_end_goto=hangup
  playfile_time_end_goto=/5/8
  

  במידה ולקוח השתתף בשמיעת הקובץ
  עם סיום הקובץ
  המערכת משמיעה
  M1845 השידור הסתיים כעת בהצלחה
  ברירת מחדל המערכת משמיעה
  M1855 הנכם מועברים להאזנה לשידור המוקלט
  והמערכת משמיעה שוב את השידור
  ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

  playfile_time_success_goto=hangup
  playfile_time_success_goto=/5/8
  

  כאשר לקוח יוצא באמצע השידור על יד הקשת סולמית
  ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

  playfile_time_return_goto=hangup
  playfile_time_return_goto=/5/8
  

  לנתק או לעבור לשלוחה /5/8

  ברירת מחדל במהלך שידור כל המקשים לא פעילים למעט סולמית
  ניתן להגדיר גם מעבר לשלוחה אחרת במקש 1

  playfile_time_1_goto=hangup
  playfile_time_1_goto=/5/8
  

  לנתק או לעבור לשלוחה /5/8 • @עץ-השדה העלתי את הפוסט גם לכאן באתר החדש


התחבר כדי לפרסם תגובה