חלוקת פרקי תהילים / גמרא /פרשות/דפים/עמודים - chapter_receive


 • ימות המשיח ניהול ראשי

  ב"ה

  שימו לב: חובה להגדיר בכל אחת מהפונקציות את הערך הראשי

  type=chapter_receive
  

  על מנת להקל על המשתמשים חילקנו את ההסבר להרבה הודעות עם קישור לכל נושא
  ניתן כמובן לגלול ולראות את ההסבר לפי הסדר


  חלוקת תהילים


  תהילים לעילוי נשמת חללי צה"ל


  חלוקת שעות לימוד רצופות


  חלוקת דפי גמרא


  חלוקת עמודים, בתוך דפים, בתוך ספרים


  חלוקת משניות לפי מסכתות / לפי פרקים במסכתות


  חלוקת פיטום הקטורת


 • ניהול

  חלוקת תהילים

  type=chapter_receive
  

  כמה פרקים לחלק כל פעם - ברירת מחדל 2

  chapter_plus=1
  

  ניתן להגדיר שהלקוח יוכל לבחור כמה פרקים לקבל:

  chapter_plus_tfr=yes
  

  איזה פרק הוא האחרון לחלוקה בשביל שיתחיל כבר מחזור שני

  chapter_end=10
  

  ברירת מחדל סוג חלוקה לפי פרקים

  receive_type=perek
  

  ;יש גם אפשרות של חלוקה לפי פרשות , ואז ברירת מחדל של chapter_end=54 כלומר כמות פרשיות לחלוקה זה 54 וברירת מחדל של chapter_plus=1 כלומר חלוקת פרשה אחת לכל אחד

  receive_type=parash
  

  ;יש אפשרות של חלוקה לפי ספר שלם בתהילים , ואז ברירת מחדל של chapter_end=5 כלומר כמות הספרים לחלוקה 5 וברירת מחדל של chapter_plus=1 כלומר חלוקת ספר שלם אחת לכל אחד

  receive_type=sefer
  

  ואז המערכת תשמיע את ההודעה
  M1997 הספר שקיבלת מתוך חמשת הספרים הינו ספר

  ;יש אפשרות של חלוקה לפי תיקון שזה אחת לכל אחד שלם , ואז ברירת מחדל של chapter_end=1 כלומר כמות הספרים לחלוקה 5 וברירת מחדל של chapter_plus=1 כלומר חלוקת תיקון שלם אחד לכל אחד

  receive_type=tikun
  

  ;ברירת מחדל אומר את הפרקים באותיות כלומר פרק כ פרק כא
  ;אם רוצים שיגיד פרק 20 פרק 21 יש להגדיר

  chapter_say=namber
  

  ברירת מחדל משמיע את הפרקי תהילים שהלקוח קיבל
  (ניתן לשים פרקים משלכם בהודעות M2001 עד M2150)
  באם רוצים שלא ישמיע את הפרקים ניתן להגדיר

  say_thilim=no
  

  ברירת מחדל בהשמעת פרקי תהילים יש תפריט
  M1994 "לשמיעת התהילים בנוסח ספרד הקישו 1 או המתינו
  לשמיעת התהילים בנוסח אשכנז הקישו 2"
  ניתן להגדיר שבמקום תפריט יהיה ישר בנוסח אשכנז או ישר בנוסח ספרד
  ;נוסח ספרד

  say_thilim_type=sefard
  

  נוסח אשכנז

  say_thilim_type=ashkenaz
  

  תפריט בחירה בין ספרד לאשכנז

  say_thilim_type=tfr
  

  ברירת מחדל לאחר קבלת הפרקים ולאחר השמעת פרקי התהילים (אם לא מוגדר שלא להשמיע)
  הלקוח מועבר לתפריט האם לקבל פרקים נוספים או לחזור ישר לתפריט
  באם רוצים שלא יתן את התפריט אלא מיד יעבור חזרה ניתן להגדיר

  chapter_tfr_more=no
  

  ;לאחר סיום ההשמעה לאיזה תיקיה לעבור - ברירת מחדל חוזר שלב אחורה

  chapter_receive_end_goto=/8
  

  ;איזה סיבוב הוא נמצא של החלוקה - ברירת מחדל מתחיל ב0

  chapter_complete=1
  
  ;איזה פרק לחלק הבא בתור ברירת מחדל מתחיל בפרק 1
  
  chapter=2
  

  ברירת מחדל משמיע עד כה חולקו... ספרים ,
  אם רוצים לבטל את ההשמעה ניתן להגדיר

  say_chapter_complete=no
  

 • ניהול

  תהילים לעילוי נשמת חללי צה"ל

  ניתן להגדיר כי לפני ההקראה
  תשמעו שם חלל לתפילה
  יש לנו רשימות של מעל 8000 חיילים
  והלימוד הוא לפי סדר השמות
  החלוקה היא בתוך המערכת שלכם
  להגדרה של הוספת שם החלל לתפילה
  M1828 שם החלל לתפילה הוא

  chapter_receive_Tehillim_IDF_casualties=yes
  

 • ניהול

  חלוקת שעות לימוד רצופות

  ברירת מחדל - ניתן לשנות את ההודעות לחלוקה של כל דבר.

  receive_type=continuous_hours
  

  הודעות מערכת קשורות

  M2714 "חלוקת שעות רצופות.
  עד כה קיבלו על עצמם...."
  M2715 שעות רצופות....
  M2716 נא הקישו את מספר שעות רצופות שקיבלתם וסולמית לסיום
  M2717 תודה רבה תזכו למצוות .

  M1444 עד כה חולקו
  M1445 ספרים
  M1081 - הפרק אותו קיבלת לקריאה הינו פרק (מיועד לחלוקת פרק אחד או שניים)
  M1082 וכן את פרק (מיועד לחלוקה של 2 פרקים) (עד פרק בקריאה אישית)
  M1083 תזכה למצוות (וכן את כל ההודעות לאחרי השמעת הפרקים)
  M1084 - הפרקים אותם קיבלתם לקריאה הינם פרקים (מיועד לחלוקה של מעל 2 פרקים)
  M1085 - עד פרק (מיועד לחלוקה של מעל 2 פרקים)
  M1086 הפרשה אותה קיבלת לקריאה הינה פרשת
  M1087 עד פרשת / וכן את פרשת
  M1670 לקבלת פרק נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2


 • ניהול

  חלוקת דפי גמרא

  מחלק את כל הדפים של הש"ס

  receive_type=gemara
  

  ברירת מחדל יש 2681 דפים

  chapter_end=2681
  

  ברירת מחדל מחלק דף אחד, ניתן לחלק יותר דפים בהגדרה

  chapter_plus=2
  

  כאן רואים שמחלק למשל 2 פרקים

  ברירת מחדל משמיע את לימוד הגמרא מפי הרב שמרלר
  לביטול השמעת הגמרא עצמה יש להגדיר

  say_gemara=no
  

  ניתן גם להחליף את דפי גמרא למגיד שיעור שלכם
  יש לפתוח תיקיה בשם gemara תחת התיקיה הנוכחית
  או תיקיה בשם gemara תחת תיקית Messages שבתקיה הראשית ולקרוא לדפי גמרא לפי שמות החלוקה
  לקבלת הקובץ המלא של כל הדפים והשמות יש לפנות לשרות לקוחות

  לדוגמא דף ב ממסכת ברכות יקרא בשם
  11002.wav

  ברירת מחדל לאחר ההשמעה - מציע לקבל עוד דפי גמרא
  אם רוצים שלא יציע עוד דפים אלא יחזור לתפריט יש להגדיר

  chapter_tfr_more=no
  

  שימו לב:

  כל ההגדרות של איזה מחזור נמצאים / מאיפה להתחיל / איפה לסיים ועוד
  הכל נשאר אותו דבר כמו בהגדרות הכלליות של המודול

  הודעות מערכת קשורות:

  M1590 לימוד דף גמרא
  M1591 נותרו
  M1592 דפים לסיום מחזור מספר
  M1593 של הש"ס
  M1594 לקבלת דף ללימוד הקישו 1, לחזרה הקישו 2
  M1595 הדף שנפל בחלקך להשלמת סיום הש"ס הוא
  M1596 דף
  M1597 במסכת
  M1598 עד דף
  M1669 לקבלת דף גמרא נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2

  M1911 ברכות
  M1912 שבת
  M1913 עירובין
  M1914 פסחים
  M1915 יומא
  M1916 סוכה

  M1921 ביצה
  M1922 ראש השנה
  M1923 תענית
  M1924 מגילה
  M1925 מועד קטן
  M1926 חגיגה

  M1931 יבמות
  M1932 כתובות
  M1933 נדרים
  M1934 נזיר
  M1935 סוטה
  M1936 גיטין
  M1937 קידושין

  M1941 בבא קמא
  M1942 בבא מציעא
  M1943 בבא בתרא
  M1944 סנהדרין
  M1945 מכות
  M1946 שבועות
  M1947 עבודה זרה
  M1948 הוריות

  M1950 תמיד
  M1951 זבחים
  M1952 מנחות
  M1953 חולין
  M1954 ברכות
  M1955 ערכין
  M1956 תמורה
  M1957 כריתות
  M1958 מעילה
  M1959 קנים
  M1960 מידות
  M1961 נידה

  GemaraAdd13104 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף ק"ה עד סוף מסכת עירובין
  GemaraAdd22034 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף ל"ה עד סוף מסכת ראש השנה
  GemaraAdd23030 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף ל"א עד סוף מסכת תענית
  GemaraAdd25028 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף כ"ט עד סוף מסכת מועד קטן
  GemaraAdd26026 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף כ"ז עד סוף מסכת חגיגה
  GemaraAdd42118 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף קי"ט עד סוף מסכת בבא מציעא
  GemaraAdd48013 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף י"ד עד סוף מסכת הוריות
  GemaraAdd50026 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף כ"ה מתחילת מסכת תמיד
  GemaraAdd53141 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף קמ"ב עד סוף מסכת חולין
  GemaraAdd55033 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף ל"ד עד סוף מסכת ערכין
  GemaraAdd58021 הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף כ"ב עד סוף מסכת מעילה


 • ניהול

  חלוקת עמודים, בתוך דפים, בתוך ספרים

  כל פעם שמחליפים ספר אז הדפים מתחילים מחדש.
  במודול זה כל פעם מחלק עמוד 1 (כרגע לא ניתן לשנות)

  type=chapter_receive
  receive_type=page
  

  ברירת מחדל שיש פרק אחד
  מספר העמודים זה ערך חובה להגדרה

  לאחר שמסיים את כל העמודים בכל הפרקים שיש מתחיל חלוקה של הספר מחדש
  (אם אין פרק ב תמיד ישאר על פרק א, אבל פרק אחד חייב להיות וחובה להגדיר מה העמוד האחרון)

  page_chapter_1_end=15
  

  בפרק א מוגדר 3 עמודים לחלוקה (7 דפים ועמוד)

  page_chapter_2_end=20
  

  פרק ב מוגדר 5 עמודים לחלוקה (10 דפים)
  אם יש פרק ג ניתן להוסיף עוד ערכים בהתאם לפרקים

  ישנם ערכים שהמערכת יוצרת לבד, אם אתם רוצים לשנות את תגדירו עצמכם או תשנו מה שהמערכת יצרה

  כמה ספרים סיים - ברירת מחדל 0

  page_book_complete=1
  

  באיזה פרק נמצא עכשיו - ברירת מחדל בפרק א

  page_chapter_now=1
  

  באיזה עמוד נמצא עכשיו - ברירת מחדל נמצא בעמוד א

  page_page_now=1
  

  הלוג נמצא בתיקיה בקובץ בשם
  chapter_receive_log

  הודעות מערכת קשורות:

  M1823 לא הוגדר כמות עמודים בפרק זה
  M1824 הדף שיצא לך ללמוד הוא דף
  M1825 עמוד
  M1826 בפרק
  M1827 לקבלת עמוד נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2 או המתינו

  כל שאר הערכים, כגון: לאן לעביר את המאזין בסיום השהות בשלוחה, האם לשאול את הלקוח אם רוצה עוד עמוד ועוד - בדיוק כמו המופיע לעיל.


 • ניהול

  חלוקת משניות לפי מסכתות / לפי פרקים במסכתות

  חלוקת מסכתות משניות

  receive_type=mishnah
  

  ברירת מחדל משמיע כמה פעמים חילקו את כל המסכתות
  ניתן לבטל בהגדרה

  say_chapter_complete=no
  

  ברירת מחדל לאחר השמעת המסכת שהלקוח קיבל
  מציע לקבל עוד מסכת
  ניתן לבטל את ההצעה בהגדרה

  chapter_tfr_more=no
  

  בחלוקת מסכתות שלמות, כרגע עוד לא משמיע את לימוד המשניות עצמו - יעלה לפי דרישה.
  בחלוקת פרקים כבר עלה השמעת המשנה עצמה, באדיבות קביעותא ומפעל המשניות.

  חלוקת פרקי משניות

  receive_type=mishnah_perek
  

  ברירת מחדל משמיע כמה פעמים חילקו את כל המסכתות
  ניתן לבטל בהגדרה

  say_chapter_complete=no
  

  ברירת מחדל המערכת משמיעה את לימוד פרק המשנה עצמה, באדיבות קביעותא ומפעל המשניות
  בשביל לבטל את השמעת לימוד הפרק

  say_mishnah_perek=no
  
  chapter_tfr_more=no
  

  בשביל שלא יתן עוד אפשרות לבחירת פרק נוסף

  ברירת מחדל לאחר השמעת הפרק במשניות (והלימוד)
  מציע לקבל עוד מסכת
  ניתן לבטל את ההצעה בהגדרה

  chapter_tfr_more=no
  

  הודעות מערכת קשורות:

  M2200 השיעורים באדיבות מפעל קביעותא ללימוד המשנה וההלכה היומית ובאדיבות מפעל המשניות
  M2264 שימו לב חלוקת המשניות הינה אוטומטית והינכם מתחייבים לאמרו
  M2265 בחלוקת מסכתות משניות זו, הושלמו עד כה
  M2266 סדרי חלוקת מסכתות משניות
  M2267 המסכת אותה קיבלתם לומר היא
  M2268 לקבלת מסכת נוספת הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2
  M2269 בחלוקת פרקי משניות זו, הושלמו עד כה
  M2270 סדרי חלוקת פרקי משניות
  M2271 פרק המשניות אותו קיבלתם ללמוד
  M2272 פרק..
  M2273 לקבלת פרק משניות נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2


 • ניהול

  חלוקת פיטום הקטורת

  תפילה לעצירת מגיפת הקורונה
  מודול חלוקת "פיטום הקטורת"
  עם שמיעת הנוסח מפי החזן העולמי משה חבושה הי"ו.

  receive_type=pitum_haketoret
  

התחבר כדי לפרסם תגובה