שלוחה המאפשרת למאזין לבחור האם בשלוחת השמעת קבצים יהיה לו תפריט בחירת קובץ או לא - type=start_select_file


 • ניהול ראשי

  יש ליצור את השלוחה ולהגדיר:

  type=start_select_file
  

  ברירת מחדל מגדיר (או מבטל לפי בחירת המאזין) אוטומטית שיגיד את כמות ההשמעות שיש בשלוחה,
  אם רוצים שיגדיר בחירת קובץ בלבד, יש להגדיר:

  set_say_files_amount=no
  

  ברירת מחדל מגדיר שאם המאזין לא הקיש כלום בתפריט בחירת הקובץ - מפעיל את השלוחה,
  אם רוצים שלא יגדיר זאת, כלומר, שאם המאזין לא הקיש כלום בתפריט בחירת הקובץ, ישמיע "לא הוקשה בחירה", ולא יפעיל את השלוחה.
  יש להגדיר:

  set_timeout_no_selection_start=no
  

  ברירת מחדל, מגדיר שאם המאזין הקיש בחירה שגויה, מפעיל את התוצאה הכי קרובה,
  לדוגמא, אם הקיש 100 ואין קובץ 100, יפעיל קובץ 099.
  אם רוצים שלא יגדיר זאת, והמאזין יוכל להקיש רק תוצאה מדויקת,
  יש להגדיר:

  set_exact_match=yes
  

  שימו לב:
  המערכת תתייחס לבחירת המאזין בכל מצב.
  כלומר, לדוגמא, בשלוחה שיש בה את ההגדרה של בחירת קובץ, המאזין יוכל לבטל לעצמו את האפשרות.
  ולכן,
  ניתן להגדיר בשלוחת השמעת קבצים מסוימת, שהמערכת לא תתייחס להגדרת המאזין כלל.
  לביטול התייחסות המערכת לבחירת המאזין בשלוחת השמעת קבצים מסוימת, יש להגדיר בשלוחה הרצויה:

  client_selection=no
  

  הודעות קשורות:
  M1550 אם ברצונכם שמעתה כל שלוחה אליה תיכנסו תאפשר לכם לבחור איזו השמעה להפעיל, הקישו 1. אם ברצונכם לבטל בחירה זו, כך שבכל השלוחות לא יתאפשר לכם לבחור קובץ, אלא השלוחה תופעל בצורה רגילה, הקישו 2.

  M1551 ההגדרה עודכנה בהצלחה - מעתה, בשיחה זו, יתאפשר לבחור קובץ להשמעה, בכל שלוחה של השמעת קבצים.

  M1552 ההגדרה עודכנה בהצלחה - מעתה, בשיחה זו, כל השלוחות יופעלו בצורה רגילה.

  M1002 לא הוקשה בחירה


התחבר כדי לפרסם תגובה