צינטוק עם מספר המערכת מיד בכניסה הראשונית למערכת • לטובת הכלל אני מביא כאן את כל ההגדרות הנצרכות כדי לקבל צינטוק עם מספר המערכת מיד בכניסה הראשונה:

  לצורך כך יש להגדיר 4 שלוחות, אנו נקרא להם 10, 20, 30 ,40.
  וכן להגדיר 2 רשימות תפוצה, 1 קבועה 2 רק לצורך קבלת הצינטוק.

  לפני שנתחיל בהגדרת השלוחות, יש להגדיר בתפריט הראשי כך:

  פילטר לפי רשימת תפוצה:

  check_template_filter=1
  

  שזה אומר שכל מי שמופיע ברשימת תפוצה מס' 1 ימשיך כרגיל למערכת,

  ונוסיף גם:

  check_template_filter_none_go_to=/10
  

  שזה אומר שכל מספר שאינו קיים ברשימת התפוצה יעבור לשלוחה 10.

  וכעת נעבור להגדרת השלוחות:

  את שלוחה 10 אנו מגדירים כך:

  type=template_add_number
  template_to_add=2
  template_add_ok_no_say_number=yes
  end_goto=/20
  

  1. הוספה לרשימת תפוצה,
  2. רשימת תפוצה מס' 2,
  3. הוספה שקטה,
  4. שלאחר ההוספה יעבור לשלוחה 20.

  ובנוסף נעלה בהודעת מערכת מס' M1418 הקלטה של שניה שקט.

  את שלוחה 20 נגדיר כך:

  type=yemot_dialer_campaign_start
  template_to_start=2
  campaign_say_details=no
  campaign_ask_before_start=no
  campaign_ask_before_double_start=no
  end_goto=/30
  

  1. הפעלת קמפיין,
  2. רשימת תפוצה מס' 2,
  3. שלא ישמיע יתרת יחידות,
  4. שלא יבקש אישור הפעלת הקמפיין,
  5. שלא ידווח על קמפיין מופעל,
  6. שלאחר הפעלת הקמפיין יעבור לשלוחה 30.

  ובנוסף נחליף את הודעת מערכת מס' M1472 בהודעה "מיד ישלח אליכם צינטוק עם מספר המערכת".
  {וכדי שלא ינתקו את השיחה באמצע וישארו ברשימת התפוצה, אפשר להוסיף "שימו לב לא לנתק את השיחה עד לסיום ומעבר לקו"}

  את שלוחה 30 נגדיר כך:

  type=template_remove_number
  template_to_remove=2
  template_remove_no_ask=yes
  template_remove_ok_no_say_number=yes
  end_goto=/40
  

  1. הסרה מרשימת התפוצה,
  2. רשימת תפוצה מס' 2,
  3.שלא יבקש לאשר הסרה,
  4. הסרה שקטה,
  5. שלאחר ההסרה יעבור לשלוחה 40.

  ובנוסף נעלה בהודעת מערכת מס' M1417 הקלטה של שניה שקט.

  את שלוחה 40 נגדיר כך:

  type=template_add_number
  template_to_add=1
  template_add_ok_no_say_number=yes
  end_goto=/
  

  1. הוספה לרשימת תפוצה,
  2. רשימת תפוצה מס' 1,
  3. הוספה שקטה,
  4. שלאחר ההוספה יעבור לשלוחה הראשית.

  ובנוסף נעלה בהודעת מערכת מס' M1418 הקלטה של שניה שקט.

  בקמפיין מס' 2 יש להגדיר:

  1. זמן חיוג {4-5 שניות},
  2. ללא חיוג חוזר,
  3. להעלות הודעת קמפיין של שניה שקט,
  4. כמובן, להגדיר את מספר המערכת הרצוי.

  שימו לב!
  בעלות יחידות,
  מיועד למי שחושב ששווה להשקיע יחידה על כל מאזין.

  בהצלחה!

  אפשר להגיב כאן


התחבר כדי לפרסם תגובה