עזרה - מאצ'ינג נקודות • אני מנסה לעשות שלוחה להוספה ושלוחה לשמיעת סך הנקודות הכללי - לא הצלחתי
  אני רוצה שלוחה שכל אחד יוכל להוסיף כמה נקודות שירצה
  ושלוחה לשמיעת סך הנקודות הכללי של כולם ביחד
  לא לפי קבוצות
  אשמח להגדרות מדויקות
  @מוטלה אתה הרי שולט בעניין אם תוכל להדריך. • @רבי-יצחק
  לא חושב שיש לכולם יחד
  דיברנו כבר בעבר על זה לא?
  יש אפשרות לעשות שיהיה אשפר לחבר את כולם לשתי קבוצות
  דהיינו שיהיה חבר גם בקבוצה X וגם בקבוצה Y
  וקבוצה Y תהיה של כולם
  כשאתה רוצה שישמע את הניקוד של כולם תכניס אותו לשלוחה של השמעת הניקוד הקבוצתי אם זיהוי מחדש ותשנה את הודעת המערכת M1103 אנא הקש כעת "מספר שמחובר רק לקבוצתי של כולם" לדוגמה 1 ו #

  שמיעת ניקוד קבוצתי כך:

  enter_id_type=list_all_information
  למשל 
  delete_id_exit=yes
  שלא יזכור את הID
  type=points_say_total
  say_points_group=yes
  
  

  לפי מיטב ידיעתי אין משהו אחר • @33064325 בתמצות - להוסיף עוד ׳ענף׳ במבנה של המא׳צינג, ז״א קבוצה ותת קבוצה?
  דבר נצרך ביותר!!!
  דוגמא בולטת במיוחד: בתי ספר-כיתות מקבילות/שכבה כקבוצה שתחתיה קיים תת קבוצה לכל כיתה בנפרד • אין אפשרות שכל אחד יהיה שותף בשתי קבוצות שונות? • @33064325 ממש לא, צריך לבקש מימות באמת לתת אופציה לקבוצה ותת קבוצה - מי מתנדב לכתוב בצורה מסודרת בבקשות לפיתוח?


התחבר כדי לפרסם תגובה