השמעת הודעת לפי תאריך עברי / לועזי / ספירת העומר / חנוכה - כולל הגבלת הפעמים להשמעת הודעה למאזין - toplay_time


 • ניהול ראשי

  השמעת הודעות לפי תאריך עברי / לועזי / ספירת העומר / חנוכה
  כולל הגבלת הפעמים להשמעת ההודעה למאזין.

  type=toplay_time
  

  ההודעה המושמעת כאשר הזמן תואם הוא M0000-X

  כאשר X = מספר ההגדרה
  כלומר בהגדרה 1 ישמיע קובץ M0000-1

  ;הסדר בהגדרות הזמנים הוא
  ; 1 סוג עברי או לועזי - 2 שעות -3 ימים בשבוע -4 ימים בחודש - 5 חודשים - 6 שנים
  ;ערכים נוספים שאינם חובה - 7- לכמה זמן לא להשמיע שוב את ההודעה. 8- כמה פעמים מקסימום להשמיע. 9 אחרי כמה זמן לאפס את מספר ההשמעות שהלקוח שמע

  דוגמאות

  type=toplay_time
  toplay_time_1=g.09:00-17:00.mon-fri.01-20.jun-jun.2015-2015.30m.9.5d
  toplay_time_2=g.*.mon-mon.*.*.*.*.*.*
  toplay_time_3=g.*.tue-tue.*.*.2014-2016
  toplay_time_4=g.00:00-07:00.*.*.*.2014-2015.20m.7.5d
  toplay_time_5=h.19:00-23:00.tue-tue.15-19.07-07.5774-5776.4m.5.1d
  toplay_time_6=h.*.*.01-09.omer.*.00:30:59.5.1d
  toplay_time_7=h.*.*.01-09.chanukah.*.4m.5.1d
  
  toplay_time_log_save=yes
  

  בדוגמא רואים
  הגדרה 1 -
  לפי לוח לועזי. בשעות היממה בין 9 בבוקר ל5 אחרי צהריים. כאשר הימים הם בין שני לשישי. בתאריכים בחודש בין הראשון ועד העשרים. כאשר החודש הוא ינואר. בשנת 2015.
  אל תודיע את ההודעה שוב פחות מ 30 דקות (ובשיחה חדשה, באותה שיחה גם מעל 30 דקות לא יודיע) שיודיע ללקוח מקסימום 9 פעמים. לאחר 5 ימים מההשמעה הארחונה תאפס את רשימת הפעמים שהלקוח שמע לאפס.

  הגדרה 2
  לפי לוח לועזי, בכל השעות. בימי שני. בכל הימים בחודש .בכל השנים. תשמיע בכל פעם את ההודעה ללא המתנה בין פעם לפעם. תשמיע ללא מקסימום פעמים. תאפס את המקסימום פעמים לפי המוגדר בכוכבית שזה 12 חודשים.

  הגדרה 3
  לפי לועזי. בכל השעות. בימי שלישי. בכל הימים בחודש. בכל החודשים בשנים 2014 עד 2016. אין הגדרות 7-8-9 אז ברירת מחדל זה לא להשמיע שוב באותה שיחה. להפעיל בכלל השיחות רק פעם אחת. מאפס את השמיעות לאחר חודש. כך שבעצם הלקוח ישמע פעם בחודש את ההודעה .

  הגדרה 4
  לפי לועזי. בין 12 בלילה ל7 בבוקר. בכל ימי השבוע. בכל ימי החודש. בכל החודשים. בשנים 2014 עד 2015 שלא ישמיע פחות מ20 דקות גם אם זה שיחה חדשה. שישמיע סה"כ מקסימום 7 פעמים. שיאפס את ההשמעות לאחר 5 ימים מההשמעה האחרונה.

  הגדרה 5
  לפי תאריך עברי. בימי שלישי. כשהתאריך בחודש הוא מט"ו עד י"ח. בחודש ניסן בלבד. בשנים תשע"ד עד תשע"ו. אז תשמיע פחות מ4 דקות גם אם זה שיחה חדשה. תשמיע מקסימום 5 פעמים. תאפס את רשימת השמיעות לאחר יום אחד

  הגדרה 6
  זה אותם הגדרות של 5
  השוני הוא שזה לפי ימי ספירת העומר
  בערך הרביעי - במקום ימי החודש נרשום איזה ימי ספירת העומר להודיע את ההודעה
  ובערך החמישי - שזה חודשים - נרשום חודש = omer
  בדוגמא ישמיע את ההודעה מיום ראשון עד יום תשיעי של ספירת העומר עם כל ההגדרות הנוספות

  הגדרה 7
  אותם הגדרות של הגדרה 6
  רק לפי ימי חנוכה
  ובערך החמישי - שזה חודשים - נרשום חודש = chanukah
  בדוגמא ישמיע את ההודעה ביום ראשון של חנוכה עם כל ההגדרות הנוספות

  כמו כן מוגדר לשמור את הלוג.

  לאחר ההשמעה ישמיע את הודעה M1005 "סוף הודעות" ויחזור לתיקיה אחת מעל.
  ניתן להגדיר לאיזה תיקיה לעבור

  toplay_time_end_goto=/2
  

  כאן יעבור לתיקיה 2 מהתפריט הראשי

  הסבר על כל האפשרויות
  1)
  סוג: g=לועזי h=עברי .
  חובה להגדיר את אחת מ2 האפשרויות

  שעות: משעה עד שעה לפי פורמט 24 שעות.
  ניתן לכתוב * בשביל להגדיר בכלל השעות

  ימים בשבוע : מיום עד יום
  רשימת הימים:
  "sun" | "mon" | "tue" | "wed" | "thu" | "fri" | "sat"
  ניתן לכתוב * בשביל להגדיר בכלל הימים

  ימים בחודש
  דוגמא לחודש עברי מ א' בחודש עד ד' בחודש יש לרשום 01-04
  דוגמא לחודש לועזי מהחמישי עד התשיעי לחודש יש לרשום 05-09
  דוגמא לימי ספירת העומר מתחילת הספירה עד ל"ג בעומר יש לרשום 01-33
  דוגמא לימי חנוכה - ליום רביעי של חנוכה יש לרשום 04-04

  חודשים

  רשימת החודשים בלוח לועזי
  "jan" | "feb" | "mar" | "apr" | "may" | "jun" | "jul" | "aug" | "sep" | "oct" | "nov" | "dec"
  ניתן לכתוב * בשביל להגדיר בכלל החודשים

  רשימת החודשים בלוח עברי
  תשרי 01
  חשוון 02
  כסלו 03
  טבת 04
  שבט 05
  אדר בשנה פשוטה 06
  ניסן 07
  אייר 08
  סיוון 09
  תמוז 10
  אב 11
  אלול 12
  אדר א' בשנה מעוברת 13
  אדר ב' בשנה מעוברת 14
  ימי ספירת העומר omer
  ימי חנוכה chanukah

  ניתן לכתוב * בשביל להגדיר בכלל החודשים

  שנים - יש לרשום משנה עד שנה
  עברי : 5775-5775 רק בשנת תשע"ה
  לועזי:2015-2015 רק בשנת 2015
  ניתן לכתוב * בשביל להגדיר בכלל השנים

  ערכים נוספים שאינם חובה
  7) לכמה זמן לא להשמיע שוב את ההודעה.
  ההגדרות הניתנות הם:

  • = להשמיע כל פעם
   thiscall= להשמיע פעם אחת בכל שיחה (ברירת מחדל)
   1s = שניות
   1m = דקות
   1h = שעות
   1d = יום אחד
   1M = חודש אחד
   2012-12-31 = עד סוף יום ותאריך
   2013-12-31 23:59:59 = עד התאריך בשעה
   15:59:59 = היום עד השעה
   thisweek = עד סוף השבוע
   thishebmonth = עד סוף החודש העברי הנוכחי
   23:59:59 כלומר עד סוף היום הנוכחי
   next-tzeis כלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא באם רוצים להשמיע פעם אחת ללקוח את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב)
   none = ללא פג תוקף, כלומר הערך ישאר לתמיד
  1. כמה פעמים מקסימום להשמיע.
   ברירת מחדל משמיע כל הודעה רק פעם אחת. אם רוצים יותר ניתן להכניס מספר
   הגדרת כוכבית * = ללא הגבלת פעמים

  2. אחרי כמה זמן לאפס את מספר ההשמעות שהלקוח שמע
   לדוגמא בערך 8 הכנסתי שישמיע 5 פעמים,
   אחרי כמה זמן לאפס כאילו הלקוח לא שמע בכלל
   ברירת מחדל חודש
   כוכבית * = 12 חודשים 12M
   האפשרויות הם

  1s = שניות
  1m = דקות
  1h = שעות
  1d = יום אחד
  1M = חודש אחד
  2012-12-31 = עד סוף יום ותאריך
  2013-12-31 23:59:59 = עד התאריך בשעה
  15:59:59 = היום עד השעה
  thisweek = עד סוף השבוע
  thishebmonth = עד סוף החודש העברי הנוכחי
  23:59:59 כלומר עד סוף היום הנוכחי
  next-tzeis כלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא באם רוצים להשמיע פעם אחת ללקוח את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב)
  none = ללא פג תוקף, כלומר הערך ישאר לתמיד

  הלוג של ערכים 7-8-9 ישמר בתוך התיקיה בקובץ ToPlayTimeLogTime.ini

  אם רוצים שישמר "אישורי מסירה" כלומר מספרי הודעות וזמן בהם הטלפונים שמעו יש להכניס ערך toplay_time_log_save=yes
  הלוג ישמר בתוך התיקיה בקובץ ToPlayTimeLog.ini


התחבר כדי לפרסם תגובה