הודעה יומית מתחלפת ומעבר לשלוחה אחרת


 • ניהול ראשי

  type=daily_message
  

  המערכת משמיעה קובץ wav, או מקריאה בקול ממוחשב לפי התאריך היומי (לועזי או עברי) ולאחר מכן עוברת לתפריט אחר המוגדר ב-daily_message_end_goto, במידה ולא מוגדר, המערכת חוזרת לשלוחת התפריט.
  ניתן גם להגדיר הודעה לכל יום בשבוע.
  כדי להשתמש בתאריך העברי יש להגדיר:

  date=hebrew
  

  המערכת מחפשת את ההודעה היומית לפי הסדר הבא:

  1. קובץ wav עם התאריך הלועזי היומי בצורה של שנה-חודש-יום. YYYY-MM-DD.wav לדוגמה:
  2017-08-18.wav
  
  1. קול ממוחשב בקובץ ini בשם daily_message.ini עם התאריך כמפתח. לדוגמה:
  2017-08-18=הודעה של היום
  

  או

  5777-12-12=הודעה של היום
  

  3.קובץ wav עם היום המבוקש. למשל עבור יום שלישי 3.wav
  4. בקובץ ini בשם daily_message.ini עם היום בשבוע כמפתח, בקול ממוחשב. לדוגמה עבור יום שלישי: הודעה דיפולטית=3
  5. קובץ default.wav
  6. הקראה בקול ממחושב - רשומה default בתוך קובץ daily_message.ini. לדוגמה: הודעה דיפולטית=default

  במקרה ולא קיים אף אחד מהנ"ל מושמעת הודעה- לא קיים קובץ זה.
  בסיום ההשמעה באם קיימת בהגדרות מתקדמות האופציה

  daily_message_end_goto=...
  

  אזי מועברים לשם. אחרת חוזרים לשלוחה הקודמת.

  בנוסף קיימת אופציה לדלג קדימה ב-10 שניות ע"י הלחיצה על המקש 3 בעת ההשמעה ואחורה ע"י הלחיצה על 6 בעת ההשמעה.


התחבר כדי לפרסם תגובה