הוספת והסרת מספרים דרך הטלפון מרשימות שונות במערכת (רשימה לבנה, רשימה שחורה, רשימת תור ועוד)


 • ניהול

  שלום וברכה,

  ההגדרות כאן מבוססות על המודול הזה והמודול הזה.

  הדבר מאפשר להוסיף ולהסיר מספרי טלפון מקבצים שונים במערכת (כדוגמת WhiteList.ini BlackList.ini queue.ini ועוד).

  וכעת להגדרות

  שלוחה להוספת המספר על ידי המתקשר בעצמו

  type=add_id_to_list
  add_id_to_list_location_list=
  enter_id=yes
  enter_id_type=phone
  record_name=no
  say_name=no
  delete_id_exit=yes
  

  בשורה add_id_to_list_location_list= יש לרשום את הנתיב המלא של הקובץ ואת שמו (ללא סיומת ini)
  לדוגמה להוספת המספר לקובץqueue.ini שבשלוחה 1 יש לרשום:

  add_id_to_list_location_list=/1/queue
  

  שלוחה להסרת המספר על ידי המתקשר בעצמו

  type=remove_id_from_list
  remove_id_from_list_location_list=
  remove_id_from_list_key=phone
  remove_id_from_list_mode=key_only
  

  בשורה remove_id_from_list_location_list= יש לרשום את הנתיב המלא של הקובץ ואת שמו (כולל סיומת ini)
  לדוגמה להסרת המספר מקובץqueue.ini שבשלוחה 1 יש לרשום:

  remove_id_from_list_location_list=/1/queue.ini
  

  שלוחה להוספת מספרים מטלפון אחר

  type=add_id_to_list
  add_id_to_list_location_list=
  enter_id=yes
  enter_id_type=digits
  enter_id_type_digits_amount=none
  record_name=no
  say_name=no
  enter_id_read_say=yes
  delete_id_exit=yes
  

  בשורה add_id_to_list_location_list= יש לרשום את הנתיב המלא של הקובץ ואת שמו (ללא סיומת ini)
  לדוגמה להוספת המספר לקובץqueue.ini שבשלוחה 1 יש לרשום:

  add_id_to_list_location_list=/1/queue
  

  שלוחה להסרת מספרים מטלפון אחר

  type=remove_id_from_list
  remove_id_from_list_location_list=
  remove_id_from_list_key=EnterId
  remove_id_from_list_mode=key_only
  enter_id=yes
  enter_id_type=digits
  enter_id_type_digits_amount=none
  record_name=no
  say_name=no
  enter_id_read_say=yes
  delete_id_exit=yes
  

  בשורה remove_id_from_list_location_list= יש לרשום את הנתיב המלא של הקובץ ואת שמו (כולל סיומת ini)
  לדוגמה להסרת המספר מקובץqueue.ini שבשלוחה 1 יש לרשום:

  remove_id_from_list_location_list=/1/queue.ini
  

  הודעות מערכת קשורות:
  M1103 אנא הקישו את המספר האישי וסולמית לְסיום.
  M1119 לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת הקישו 2
  M3410 מספרכם אינו רשאי להירשם, לבירורים פנו לאחראי
  M3411 נרשמתם בהצלחה. שלום ותודה
  M1015 מספרך אינו מזוהה במערכת.
  M2573 הפעולה בוצעה בהצלחה
  M1080 שגיאה

  בהצלחה


התחבר כדי לפרסם תגובה