רשימת הודעות מערכת


 • ניהול ראשי

  M0000 הודעת ברוכים הבאים - הודעה ראשונה בשלוחה
  M0099 הודעה אחרונה בשלוחה
  M1000 זהו תפריט בחירה. אנא הקישו את מספר השלוחה המבוקש
  M1001 המקש שֶהוֹקַש שגוי
  M1002 לא הוקשה בחירה
  M1003 אורך
  M1004 דקות
  M1005 סוף הודעות
  M1006 beep
  M1007 השידור החי עדיין לא החל.
  להמתנה לַשידור הַקִישוּ 1,
  להאזנה לשידורים קודמים הַקִישוּ 2
  M1008 השידור יחל מיד עם כניסתו של המנהל.
  M1009 לשמיעת ההקלטה הקישו 1.
  לאישור ההקלטה הקישו 2.
  להקלטה מחודשת 3.
  לביטול וחזרה הקישו 4
  M1010 הֶקְלַטֶתֶם בהצלחה את קובץ מספר
  M1011 להקלטה נוספת הַקִישוּ 1. לְסיום הַקִישוּ 2 או הַמתינו.
  M1012 אנא הקליטו את הודעתכם לאחר הצליל. בסיום הַקישו סולמית
  M1013 עד היום צברת
  M1014 נקודות
  M1015 מספר הטלפון שלכם אינו מזוהה
  M1016 המספר האישי שלכם אינו מזוהה
  M1017 קיבלת
  M1018 אין נתונים על השמעה אחרונה
  M1019 הנך בדקה
  M1020 מתוך
  M1021 שלוחה
  M1022 האזנה
  M1023 לא ניתן לצרף את טלפון
  M1024 הוספתם בהצלחה לרשימת התפוצה את טלפון מספר
  M1025 לא ניתן להסיר את טלפון
  M1026 שלום ותודה
  M1027 הסרת מספר. הנכם מבקשים להסיר את טלפון מספר
  M1028 האם הנכם בטוחים? לאישור ההסרה הַקישו1 , לֶביטול הקישו 2, או נתקו את השיחה.
  M1029 הסרת מספר הטלפון בוטלה
  M1030 הסרתם בהצלחה מרשימת התפוצה את טלפון מספר
  M1031 להוראות הפעלה הקישו1.
  להשארת הודעה למנהל המערכת הקישו2.
  לחזרה למיקום האחרון אליו הֶאֵזַנְתֶם הקישו3.
  לשמיעת כל התכנים המוקלטים במערכת הקישו 4.
  לפתיחת מערכת וואצפון שבהקשה על 8 וסולמית עוברים ישירות למערכת שלנו הקישו 5.
  לרשימות ההשמעה האישיות שלכם הקישו 6
  להקלטת השמעות הקישו 7
  M1032 הוראות הפעלה
  בכל שלב ניתן להקיש סולמית ולחזור שְלַב אחד אחורה,
  או כוכבית לחזרה לתחילת המערכת.
  בעת שמיעת קובץ לחזרה 10 שניות אחורה הקישו 1, קדימה 3.
  חזרה 5 דקות אחורה הקישו 4, קדימה 6.
  להפסקה זמנית הקישו 5, ושוב 5 להמשך האזנה.
  להשמעה קודמת הקישו 2, להשמעה הבאה הקישו 8
  לחזרה להתחלה הקישו 4 ועוד 4 כפי הצורך.
  להפעלת קובץ אקראי הקישו 9
  לשמיעת פרטי ההודעה ואפשרויות האזנה הקישו0.
  חזרה לתפריט קודם הַקישו סולמית.
  חזרה לתחילת המערכת הַקישו כוכבית
  M1033 לגישה אנא הכנס כמנהל
  M1034 לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת 2.
  M1035 לא הקּשתּם את מינימום הספרות הנדרשות
  M1036 אנא הקישו את מספר הקובץ וסולמית לֶסיום
  M1037 הכותרת הוקלטה בהצלחה
  M1038 אנא הקליטו את כותרת הקובץ לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית
  M1039 אנא הקישו את מספר השלוחה לניתוב וסולמית
  M1040 ליציאה הקישו כוכבית
  M1041 המענה סַגוּר כעת, אנא נסו שוב בשעות הפעילות
  M1042 שלוחה זו אינה מוגדרת במערכת
  M1043 יתרת יחידות נמוכה לביצוע השיחה
  M1044 אנא נסו שנית ממספר טלפון מזוהה
  M1045 ברוכים הבאים למערכת ההזמנות של המערכות החינמיות, לקבלת מערכת הקישו 1
  M1046 ניתן לפתוח מערכת אחת בשבוע, אנא נסו שוב בשבוע הבא
  M1047 אנא בחרו סיסמת ניהול ולסיום הקישו סולמית
  M1048 לצערינו אין כרגע מספרי טלפון להקצאה, אנא נסו שוב במועד מאוחר יותר
  M1049 מזל טוב - פתחתם מערכת חינמית משלכם, מספר הטלפון של המערכת הוא
  M1050 הטלפון של מנהל המערכת
  M1051 סיסמת הניהול היא
  M1052 לשמיעה מחודשת של מספר המערכת הקישו 1. לֶסיום הקישו 2
  M1053 אנא אֶמׂר במספר מילים עבור מה מיועדת המערכת
  M1054 אנא הקליטו את שמכם הפרטי אות אחר אות. לדוגמא לַשֶם משה אִמרו משה, מם שין הֶי. בסיום הַקישו סולמית
  M1055 אנא הקליטו את שם המשפחה שלכם אות אחר אות. לדוגמא למשפחת כהן אִמרו כהן, כף הֶי נון. בסיום הַקישו סולמית
  M1056 להלן הפרטים שנקלטו
  M1057 לאישור הקישו 1 לשמיעה חוזרת 2 להקלטה מחדש הקישו 3
  M1058 סיסמה קצַרה מידי
  M1059 במידה וברצונכם להכניס טלפון נוסף בתור מנהל מערכת, הַקישו את מספרו וסולמית לֶסיום. לֶדילוג הַקישו סולמית או הַמתינו.
  M1060 אנא השאירו הודעתכם לאחר הִשַמע הצליל. לֶסיום נתקו את השיחה או הַקישו סולמית
  M1061 לשמיעת ההודעה הקישו 1, לֶאישור הקישו 2, להקלטה מחודשת 3, לביטול וחזרה הקישו 4.
  M1062 מיד תועברו להקלטת הברכה, לפני בקשת הברכה מקבלים החלטה טובה בתורה מצוות ומעשים טובים ומכריזים יחי.. אנא השאירו את בקשת הברכה שמכם שם אמכם. בסיום ההקלטה הקישו סולמית
  M1063 לאישור ושליחת בקשת הברכה, הקישו 1 לשמיעת בקשת הברכה 2 להקלטה מחודשת של בקשת הברה 3
  M1064 קיבלתם תשובה מהרבי שליטא מלך המשיח באמצעות האיגרות קודש בכרך
  M1065 עמוד
  M1066 ועמוד
  M1067 לשמיעה חוזרת של מיקום התשובה הקש 1
  לקבלת העתק ממכתב התשובה מיידית לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם הקישו 2.
  לקבלת העתק ממכתב התשובה בדואר רגיל לביתכם הקישו 3.
  לחזרה לתפריט הראשי הקישו *
  M1068 על מנת שנוכל לשלוח את הְעֶתֶק התשובה לביתכם, אנא הקליטו את הפרטים לְמשלוח - שלב אחר שלב
  M1069 אנא הקליטו את מספר הבית, ובסיום הַקישו סולמית
  M1070 אנא הקליטו את מספר הדירה, ובסיום הַקישו סולמית
  M1071 אנא הקליטו את שם העיר אות אחר אות. לדוגמא לעיר חיפה אִמרו חיפה, חת יוד פְּי הֶי. בסיום הַקישו סולמית
  M1072 להלן הפרטים למשלוח הדואר
  M1073 אנא הקישו על מקשי הטלפון, את מספר מיקוד הדואר בכתובת שציינתם, בסיום הַקישו סולמית
  M1074 אנא הקישו על מקשי הטלפון, מספר טלפון בו במידת הצורך יהיה ניתן ליצור אתכם קשר, בסיום הַקישו סולמית
  M1075 תודה רבה, בקשתכם למשלוח הְעֶתֶק התשובה בדואר, התקבלה בהצלחה
  M1076 מספר הפּנִיַה הוא
  M1077 לסיום ומַעַבַר לתפריט הראשי, הקישו 1.
  לשמיעת מספר הפּנִיַה שנית, לצורך בירור עתידי, הקישו 2
  M1078 לְאישור הקישו 1. להקלטה מחודשת של הפרטים הקישו 2
  M1079 אנא הקליטו את שם הרחוב אות אחר אות, לדוגמא לרחוב חבצלת אִמְרוּ: חבצלת, ח,ב,צ,ל,ת. בסיום הַקישו סולמית.
  M1080 שגיאה
  M1081 הפרק אותו קיבלת לקריאה הינו פרק (מיועד לחלוקת פרק אחד או שניים)
  M1082 וכן את פרק (מיועד לחלוקה של 2 פרקים) (עד פרק בקריאה אישית)
  M1083 תזכה למצוות (וכן את כל ההודעות לאחרי השמעת הפרקים)
  M1084 הפרקים אותם קיבלתם לקריאה הינם פרקים (מיועד לחלוקה של מעל 2 פרקים)
  M1085 עד פרק (מיועד לחלוקה של מעל 2 פרקים)
  M1086 הפרשה אותה קיבלת לקריאה הינה פרשת
  M1087 עד פרשת / וכן את פרשת
  M1088 עד פרשת
  M1089 תפריט בחירה שְלַב...
  M1090 אנא הקישו את בחירתכם ב...
  M1091 סְפַרוֹת
  M1092 לפרשת
  M1093 תזכורת ספירת העומר
  M1094 הודעה לאחר תזכורת ספירת העומר - ברירת מחדל ניתן ללמוד את השיעור היומי מפי הרב יוסף יצחק כץ
  M1095 שגיאת ניהול, לא הוגדר סוג זיהוי
  M1096 להקלטה אנא הקישו את מספר התיקייה וסולמית לסיום.
  להקלטה בתיקייה הזמנית הקישו סולמית.
  להקלטה בתתי תיקיות הקישו את הכתובת המלאה, כאשר בין תיקייה לתיקייה הקישו כוכבית. בסיום הכתובת המלאה הקישו סולמית.
  M1097 אין הרשאה להקלטה בתיקיה זו
  M1098 כבר קיבלתם ניקוד על ערך זה
  M1099 אין הודעה להשמעה
  M1100 נא הקש את הסיסמה ובסיום הקש סולמית
  M1101 סיסמה שגויה
  M1102 אין לכם הרשאת גישה לתיקייה זו
  M1103 אנא הקישו את המספר האישי וסולמית לְסיום
  M1104 המספר האישי שֶ הוּקַש שגוי
  M1105 התחברתם בהצלחה
  M1106 שלום לך מספר אישי
  M1107 ניכר כי הנכם משתמשים חדשים במערכת
  M1108 אנא אמרו את שמכם ושם משפחתכם לאחר השמע הצליל
  M1109 אם אתם מרוצים מההקלטה הקישו 1 להקלטה מחודשת 2
  M1110 הקלטת השם נקלטה בהצלחה
  M1111 שלום ל..
  M1112 תזכורת ספירת העומר
  M1113 הודעה לאחר תזכורת ספירת העומר - ברירת מחדל ניתן ללמוד את השיעור היומי מפי הרב יוסף יצחק כץ
  M1114 שלוחה זו סגורה כעת, אנא נסו שוב בשעות הפעילות
  M1115 לא ניתן להכנס שוב עם משתמש זה
  M1116 עד היום צברת
  M1117 נקודות
  M1120 לא ניתן לבצע פעולה זו. שלום ותודה.
  M1170 המערכת סגורה בשבתות ובימים טובים
  M1199 שעון מתקטק
  M1200 ענית בהצלחה
  M1201 עדכון המשימה התקבל בהצלחה
  M1202 תשובה נכונה תזכה אתכן עד
  M1203 ברוכים הבאים למשחק הטריוויה
  M1204 ועכשיו נשאל אתכם שאלה על הקטע שלמדתם
  M1205 נקודות
  M1206 הנך מועבר לשאלה הבאה
  M1207 השאלה היא
  M1208 אנא הקישו את מספר התשובה הנכונה
  M1209 שעון מתקטק
  M1210 תשובתך שגויה
  M1211 תשובה ראשונה
  M1212 תשובה שניה
  M1213 תשובה שלישית
  M1214 תשובה רביעית
  M1215 אנא נסה שנית
  M1216 התשובה הנכונה היא
  M1217 נכון או לא נכון
  M1218 לנכון הקישו 1 ללא נכון הקישו 0
  M1219 התשובה היא
  M1220 לא נכון
  M1221 נכון
  M1222 סך הניקוד שברשותך הוא
  M1223 קיבלת
  M1224 בחירה לא חוקית
  M1225 השיא שלכם בטרוויה הוא
  M1226 הנכם מתחילים משחק חדש
  M1227 סך הניקוד במשחק החדש הוא
  M1228 סיימתם בהצלחה את כל השאלות בטריוויה
  M1229 סך הניקוד שצברתם במהלך המשחק הוא
  M1230 כל הכבוד
  M1231 להפעלה מחודשת של הטריוויה הקישו 1 לחזרה לתפריט הראשי הקישו 2
  M1232 השיא החדש שלך הוא
  M1233 כבר קיבלת ניקוד על תשובה זו
  M1240 אולי בפעם אחרת
  M1241 אופס, טעות
  M1242 הפעם שגית
  M1243 לא נורא
  M1244 ממש... לא!
  M1245 מענין, אבל זה לא זה
  M1246 נסה שוב
  M1247 שווה לקרוא את החומר פעם נוספת
  M1250 אדיר
  M1251 איזו בקיאות
  M1252 אין כמוך
  M1253 אתה ממש גאון
  M1254 אתה פשוט עשר
  M1255 וואו!! אתה מקסים
  M1256 חכם כמוך לא רואים כל יום
  M1257 יפה מאוד
  M1258 יש במה להתגאות
  M1259 יש לך ראש פיצוץ
  M1260 כל הכבוד
  M1261 לא יאומן!
  M1262 מדהים
  M1263 מיוחד
  M1264 נפלא
  M1265 תמיד אמרו עליך שאתה ילד מחונן
  M1266 תמשיך כך
  M1270 הנך מועבר להקלטת שאלה מספר
  M1271 אנא הקליטו את השאלה לאחר השמע הצליל, לסיום הקישו סולמית
  M1272 אנא הקליטו את התשובה הנכונה ובסיום הקישו סולמית
  M1273 אנא הקליטו מסיח ראשון ובסיום הקישו סולמית
  M1274 אנא הקליטו מסיח שני ובסיום הקישו סולמית
  M1275 אנא הקליטו מסיח שלישי ובסיום הקישו סולמית
  M1277 אם ברצונכם בהקלטת מסיח שלישי הקישו 1
  להקלטת שאלה נוספת הקישו 2
  לחזרה לתפריט הראשי הקישו 3
  M1278 להקלטת שאלה נוספת הקישו 1
  לחזרה לתפריט הראשי הקישו 2
  M1279 להקלטת שאלה טריוויה אמריקאית
  הקישו 1
  להקלטת שאלת נכון או לא נכון הקישו 2
  M1280 להקלטת שאלה שהתשובה עליה נכון הקישו 1
  להקלטת שאלה שהתשובה עליה לא נכון הקישו 2
  M1281 השאלה הוקלטה בהצלחה
  M1282 התשובה הנכונה הוקלטה בהצלחה
  M1283 מסיח ראשון הוקלט בהצלחה
  M1284 מסיח שני הוקלט בהצלחה
  M1285 מסיח שלישי הוקלט בהצלחה
  M1290 להקלטת שאלה חדשה הקישו 1
  לעריכת שאלה קיימת הקישו 2
  M1301 בשלוחה זו צברת
  M1302 אי צבירת נקודות נוספות עדיין בתוקף
  M1303 אי צבירת נקודות נוספות בתיקיה זו עדיין בתוקף
  M1304 על ערך זה צברת
  M1305 ההודעה קצרה מידי
  M1306 ההודעה מבוטלת
  M1307 תגובות
  M1308 סוף תגובות
  M1309 אין תגובות להשמעה
  M1310 להקלטת תגובה הקישו 1
  לשמיעת התגובות הקישו 2
  להמשך הקישו 9 או המתינו
  M1311 אנא הקש את מספר מערכת הלקוח עבורו להוציא את החשבונית
  M1312 אין ארועים
  M1313 אירועים להיום
  M1314 אירועים ליום
  M1315 לאירועים מהיום הקישו 1 או המתינו
  לאירועים מיום אחר הקישו 2
  M1316 לבחירת תאריך עברי הקישו 1
  לבחירת תאריך לועזי הקישו 2
  M1317 אנא הקישו את התאריך העברי ב6 ספרות
  לדוגמא ליום ג תשרי בשנת עה
  הקישו ג 03, תשרי 01, עה 75
  M1318
  אנא הקישו את התאריך הלועזי ב6 ספרות
  לדוגמא ליום הראשון במרץ 2015
  הקישו יום 01, חודש מרץ 03, ושנה ב2 ספרות - 15.
  M1320 לדירוג הקש 1 לשמיעת הדירוגים הקש 2 להמשך הקישו 3 או המתינו
  M1321 אנא דרג מ1 עד 5, כאשר 1 זה הדירוג הנמוך ביותר ו5 זה הדירוג הגבוה ביותר
  M1322 אין זיהוי טלפוני. לא ניתן לדרג.
  M1323 על פי רשומי המערכת כבר דירגת את השמעה זו.
  M1324 הדרוג שהוקש שגוי ניתן לדרג בין 1 ל 5 בלבד
  M1325 הדירוג התקבל בהצלחה
  M1326 לשמיעת הדירוגים הקש 1 להמשך הקישו 2 או המתינו
  M1327 הדירוג שלך הוא
  M1328 כמות המדרגים
  M1329 ממוצע הדירוג
  M1330 בשלוחה זו עדיין אין השמעות
  M1332 תודה רבה
  המערכת נפתחה בהצלחה
  מיד תקבלו שיחת טלפון מהמערכת החדשה שלכם
  אנו חזרו למספר המופיע על הצג להשלמת הרישום
  M1333 באם ברצונכם בקבלת תגמול עבור המערכת אנא הקישו 1 למעבר להקשת ת.ז. לדילוג הקישו 2
  M1334 אנא הקישו את ת.ז. של בעל המערכת ב9 ספרות
  M1335 תעודת הזהות שגויה
  M1336 לתשומת לבכם, השימוש עם מספר אישי זה הגיע לסיומו, שלום ותודה.
  M1337 השעה כעת - M1338 ו ו...
  M1339 דקות
  M1340 נרשמת בהצלחה, אישור מספר
  M1341 לסיום הקישו 1.
  לשמיעת מספר האישור פעם נוספת הקישו 2.
  M1342 ההרשמה התמלאה. אנא נסו שוב מחר.
  M1343 המספר עכשיו הוא
  M1344 המספר לעכשיו עדיין לא הוגדר
  M1345 אנא הקש את המספר להשמעה,
  לביטול עריכה הקש כוכבית וסולמית,
  להגדיר שהמספרים לעכשיו הסתיימו הקישו אפס וסולמית,
  להגדיר שהמספר עדיין לא הוגדר הקישו כוכבית כוכבית כוכבית וסולמית
  M1346 המספרים לעכשיו הסתיימו
  M1347 אין נתונים להשמעה
  M1348 הרשמה זו התמלאה והסתיימה. שלום ותודה.
  M1349 להוספת השמעה זו לרשימת השמעה ברירת המחדל הקישו 1
  להוספת השמעה זו לרשימת השמעה אחרת הקישו 2
  להוספת כל ההשמעות שבשלוחה זו לרשימת השמעה חדשה הקישו 3
  לביטול הקישו כוכבית
  M1350 מספרך אינו מזוהה במערכת. ניתן להוסיף לרשימות השמעה מטלפון מזוהה בלבד
  M1351 ההשמעה צורפה בהצלחה ל... (רשימת השמעה)
  M1352 אנא הקליטו את שם רשימת ההשמעה
  M1353 לאישור הקישו 1 להקלטה מחודשת 2
  M1354 שם רשימת ההשמעה נקלט בהצלחה
  M1355 אנא הקישו את מספר רשימת ההשמעה להוספה וסולמית לסיום, ניתן להקיש כל מספר עד 10 ספרות.
  M1356 הרשימות הקיימות הם:
  M1357 הוספת קיצור דרך לכל השלוחה - ברשימת השמעה שלכם.
  אנא הקישו את מספר הרשימה להוספה וסולמית לסיום, ניתן להקיש כל רשימה שאינה קיימת ועד 10 ספרות.
  M1358 רשימת השמעה זו כבר קיימת.
  M1359 מספרך אינו מזוהה במערכת. ניתן להתחבר לרשימות השמעה אישיות מטלפון מזוהה בלבד
  M1360 ברוכים הבאים לרשימת ההשמעה האישית שלכם.
  רשימת ההשמעה שלכם ריקה, ניתן להוסיף לרשימה במהלך האזנה בתכני המערכת.

  M1361 ברוכים הבאים לרשימת ההשמעה האישית שלכם.
  להפעלת רשימת ברירת המחדל הקישו 1 או המתינו
  להפעלת רשימה אחרת הקישו 2
  להגדרת רשימת השמעה ברירת המחדל הקישו 3
  להגדרת צורת ההפעלה וההגדרות נוספות בשלוחה הקישו 4
  לחזרה הקישו כוכבית
  M1362 רשימת השמעה זו ריקה אנא בחרו רשימה אחרת
  M1363 רשימת השמעה ברירת מחדל שלכם היא רשימה מספר
  M1364 לאישור וחזרה הקישו 1
  לשינוי הקישו 2
  M1365 אנא הקישו את הרשימה אותה ברצונכם להגדיר כברירת מחדל וסולמית לסיום.
  M1366 הגדרתם בהצלחה לרשימת ברירת מחדל את
  M1367 אנא הקישו את מספר רשימת ההשמעה וסולמית לסיום
  M1368 לא ניתן להקיש מקש כוכבית
  M1369 להגדרת מיקום תחילת הפעלת הרשימה הקישו 1
  לשינוי שם השלוחה הקישו 2
  להעברת השמעה זו לרשימת השמעה חדשה אחרת הקישו 3
  להגדרת השמעה זו כהשמעת ברירת מחדל הקישו 4
  למחיקת כל רשימת השמעה זו הקישו 5
  ליציאה הקישו כוכבית
  M1370 האם הנכם בטוחים? לאישור מחיקת כל רשימת השמעה זו הקישו 1
  M1371 הרשימה נמחקה בהצלחה
  M1372 אנא הקישו את מספר הרשימה החדשה להעברה וסולמית לסיום
  M1373 רשימת השמעה כבר קיימת אנא בחרו רשימה אחרת
  M1374 רשימת ההשמעה הועברה בהצלחה
  M1375 ההפעלה בשלוחה זו מוגדרת כ...

  M1376 הפעלה מהקובץ שצורף אחרון
  M1377 הפעלה מהקובץ שצורף ראשון
  M1378 הפעלה בסדר אקראי
  M1379 להפעלה מהקובץ שצורף ראשון הקישו 1
  להפעלה מהקובץ שצורף אחרון הקישו 2
  להפעלה בסדר אקראי הקישו 3
  לביטול ויציאה הקישו כוכבית
  M1380 הגדרתם בהצלחה
  M1381 מחיקת ההשמעה. האם הנכם בטוחים? לאישור המחיקה הקישו 1
  M1382 מחיקת ההשמעה התבצעה בהצלחה
  M1383 שמיעה חוזרת 0
  לפרטי ההשמעה הקישו 1
  לשיתוף ההשמעה עם רשימת השמעה נוספת הקישו 2
  להעברת השמעה זו לרשימת השמעה אחרת הקישו 3
  למחיקת השמעה זו הקישו 4
  לשיתוף ההשמעה זו עם קבוצות ומערכות תכנים אחרות הקישו 5
  M1384 אנא הקישו את מספר רשימת ההשמעה להעברה וסולמית לסיום
  M1385 האם הנכם בטוחים? לאישור מחיקת השמעה זו מרשימת ההשמעה הקישו 1
  M1386 ההשמעה נמחקה בהצלחה
  M1387 שמיעה חוזרת 0
  לפרטי ההשמעה הקישו 1
  לשיתוף ההשמעה עם רשימת השמעה נוספת הקישו 2
  לשיתוף ההשמעה זו עם קבוצות ומערכות תכנים אחרות הקישו 5
  M1388 לא ניתן להעביר השמעה בהפעלת רשימת השמעה של שלוחה שלמה,
  במקום זאת, ניתן לשתף.
  M1389 לא ניתן למחוק השמעה בהפעלת רשימת השמעה של שלוחה שלמה
  M1390 לאפשרויות האזנה הקישו כוכבית
  M1391 תפריט אפשרויות more_optionsA במודול playfile

  לשמיעה חוזרת הקישו אפס
  להוספת ההשמעה לרשימת ההשמעות האישיות שלכם הקישו 1
  לדירוג ההשמעה הקישו 2
  לשיתוף השמעה זו עם מערכות אחרות הקישו 3
  לתגובה על השמעה זו הקישו 4
  מונה האזנות ` ובמידה ומורשה להשמיע את הרשימה 5
  6...
  להפעלת כל שלוחה זו בסדר אקראי הקישו 7
  לשמיעת אפשרויות הקשה במהלך ההשמעה הקישו 8
  לשמיעת מיקום ההשמעה בה אתה נמצא הקישו 9
  לחזרה להשמעה הקישו כוכבית או המתינו

  M1392 אין אישור להעברת הקובץ
  M1393 אנא הקישו את מספר המערכת להעתקת הקובץ
  M1394 הקובץ הועתק בהצלחה
  M1395 חלה שגיאה בהעתקת הקובץ
  M1396 אנא הקישו את מספר השלוחה לשיתוף ניתן לשתף רק לתיקיות של השמעת תכנים בלבד לביטול השיתוף הקישו כוכבית וסולמית
  M1397 השלוחה שבחרתם אינה קיימת או שאינה של השמעת קבצים
  M1398 לא ניתן להקליט תגובה בשלוחה זו.
  M1399 תגובתך התקבלה בהצלחה
  M1400 תגובתך התקבלה בהצלחה והועברה לאישור המנהל
  M1401 לא ניתן להקליט תגובה ללא זיהוי טלפוני, אנא צלצלו מספר מזוהה
  M1402 אנא הקליטו את תגובתכם לאחר השמע הצליל, לסיום הקישו סולמית
  M1403 יש לך...
  M1404 תגובות ממתינות לאישור
  M1405 אין תגובות ממתינות לאישור
  M1406
  לשמיעה חוזרת הקישו 0
  לאישור התגובה הקישו 1
  למחיקת התגובה הקישו 2
  לפרטי התגובה הקישו 3
  לדילוג והחלטה במועד מאוחר יותר הקישו 4
  ליציאה הקישו כוכבית.
  M1407 להשמעה הבאה (X ,תגובות להאזנה הקישו..)
  M1408 תגובות, להאזנה הקישו כוכבית ארבע
  M1410 עדין אין תגובות, להקלטת תגובה הקישו 1
  להמשך הקישו 9 או המתינו
  M1411 יש (X תגובות)
  M1412 (יש X) תגובות
  M1413 הקופונים נגמרו.
  M1414 אין כרגע קופונים לחלוקה
  M1415 הקופון שלך הוא
  M1416 לסיום הקישו 1.
  לשמיעת הקופון פעם נוספת הקישו 2.
  M1417 הסרתם בהצלחה את הטלפון שלכם מרשימת התפוצה
  M1418 הוספתם בהצלחה את הטלפון שלכם לרשימת התפוצה
  M1419 אנא הקישו הסכום לחיוב
  M1420 שקלים חדשים
  M1421 הסכום חייב להיות גדול מ 0 שקלים, אנא נסו שנית
  M1422 אנא הקישו את מספר כרטיס האשראי משמאול לימין ובסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
  M1423 תוקף הכרטיס שגוי - יש להקיש תוקף ב4 ספרות חודש ב2 ספרות ושנה ב2 ספרות
  M1424 אנא הקישו את תוקף הכרטיס בארבע ספרות
  M1425 קיימת שגיאת התחברות עם השרת, אנא נסו מחדש בעוד מספר דקות, תודה
  M1426 העיסקה נדחתה סטטוס סירובM1427 אנא נסו שנית עם כרטיס אחר
  M1428 אנא הקישו את 3 הספרות בגב הכרטיס
  M1429 אנא הקישו את מספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס ובסיום הקישו סולמית
  M1430 העיסקה התקבלה בהצלחה
  M1431 אישור מספר
  M1432 לשמיעה חוזרת של מספר האישור הקישו 1 לסיום הרכישה והמשך הקישו 2
  M1433 אין שם משתמש
  M1434 אין מספר מסוף
  M1435 אין סיסמת מסוף
  M1436 אנא הקישו את מספר התשלומים, ניתן לחלק עד ל
  M1437 תשלומים
  M1438 כאשר התשלום הראשון יהיה בגובה של ..
  M1439 כמות התשלומים אינה תקינה
  M1440 אנא הקש את המפתח שלך וסולמית לסיום
  M1441 המפתח שהוקש אינו קיים.
  M1442 מפתח זה כבר סיים את מקסימום השימושים.
  M1443 אנא הקישו את השיוך שלכם, לדילוג הקישו סולמית או המתינו
  M1444 עד כה חולקו
  M1445 ספרים
  M1446 סיסמת הקלטות והפעלת שידור חי
  M1447 נרשמת בהצלחה
  M1448 פג תוקף השידור. לחידוש אנא פנה לשרות הלקוחות
  M1449 ההגדרות לא הושלמו
  M1450 שגיאה בהפעלת השידור
  M1451 השידור כבר החל - לא ניתן להכנס לשידור פעיל
  M1452 ההודעה הוקלטה בהצלחה
  M1453 בשלוחה זו
  M1454 השמעות
  M1455 תגובות משלוחה
  M1456 התגובה נכנסה בהצלחה
  M1457 תגובה הבאה
  M1458 התגובה נמחקה בהצלחה
  M1459 לשמיעה חוזרת הקישו 0
  למעבר להשמעה הבאה הקישו 1
  M1460 רשימת התפוצה שלכם ריקה, אין מספרים לחיוג אנא הוסיפו מספרים לחיוג ונסו שנית
  M1461 אין הודעה מוקלטת לשידור
  M1462 הפעלת קמפיין
  M1463 ברשותך
  M1464 יחידות
  M1465 ברשימת התפוצה שלכם ישנם
  M1466 מספרי טלפון לחיוג
  M1467 עבור קמפיין זה תחויב ב
  M1468 ההודעה לשידור היא
  M1469 לאישור הפעלת הקמפיין הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2
  M1470 לקוח יקר הקמפיין שביקשת להפעיל כבר פועל במערכת ועדיין לא הסתיים, האם אתה בטוח שברצונך להפעיל קמפיין נוסף? להפעלת קמפין נוסף הקישו 1 אחרת הקישו 2
  M1471 יתרת היחידות החדשה היא
  M1472 הקמפיין מופעל כעת
  M1473 ההשמעה אותה שמעת לאחרונה, בתיקייה ...XXX
  M1474 האזנה מספר
  M1475 עצרת בדקה
  M1476 אורך ההשמעה
  M1477 דקות
  M1478 למעבר למשאיר ההודעה הקישו 1, לשמיעה חוזרת של פרטי ההודעה, הקישו 2, לחזרה להודעות הקישו *
  M1479 לא ניתן לבצע את השיחה. אנא פנה למנהל המערכת.
  M1480 למעבר למשאיר ההודעה הקישו 1,לחזרה להודעות הקישו *
  M1481 לשמיעה חוזרת של פרטי ההודעה, הקישו 1, לחזרה להודעות הקישו *
  M1482 הוקלטה
  M1483 ביום
  M1484 אתמול
  M1485 בשעה
  M1486 הודעה ממספר טלפון
  M1487 אין פרטים על ההודעה
  M1488 היום
  M1489 הועברה ביום
  M1490 ו..
  M1491 דקות
  M1492 לא מעודכן תאריך להודעה זו
  M1493 לא מעודכנת שעה להודעה זו
  M1494 להודעה זו לא מעודכן מספר מקליט ההודעה
  M1495 ב..
  M1496 יתרת היחידות שברשותך אינה מאפשרת את הוצאת הקמפיין
  M1497 הפעלת הקמפין בוטלה
  M1498 אנא הקישו את מספר השורה המבוקש
  לבחירת כסא אקראי הקישו 0 וסולמית
  לשמיעת כל המקומות הפנויים ברצף הקישו כוכבית וסולמית
  ליציאה הקישו סולמית.
  M1499 אין כסאות לבחירה בשורה זו
  M1500 בשורה...
  M1501 יש
  M1502 כסאות זמינים
  M1503 אנא הקישו את מספר הכסא המבוקש, לבחירת כסא אקראי הקישו 0 וסולמית ליציאה הקישו סולמית.
  M1504 הכסאות הזמינים הם:
  M1505 כסא זה אינו זמין למכירה
  M1506 בחרת שורה
  M1507 כסא
  M1508 הסכום לתשלום על הכסא הינו:
  M1509 לשמירת המקום הקישו 1
  לבחירת כסא אחר הקישו 2
  M1510 הכסא נשמר עד לסיום השיחה ומקסימום ל20 דקות
  M1511 (כסא...) עדיין פנוי,
  באם ברצונכם לרכוש גם אותו הקישו 1
  לסיום ומעבר לתשלום הקישו 2
  M1512 שגיאה בשמירת הכסא
  M1513 סיום הזמנה
  M1514 הוזמנו (X כסאות)
  M1515 (הוזמנו X) כסאות
  M1516 הסך הכולל לתשלום
  M1517 להלן הפירוט
  M1518 שורה..
  M1519 מחיר
  M1520 הסך הכולל לתשלום
  M1521 שקלים
  M1522 לאישור ההזמנה הקישו 1
  לביטול ההזמנה הקישו 2
  M1523 ההזמנה בוטלה
  שלום ותודה
  M1524 לתשלום בכרטיס אשראי הקישו 1
  לתשלום בהוראת קבע הקובעה במוסד הקישו 2
  להקשת קופון הקישו 3
  M1525 המקומות נרכשו בהצלחה
  M1526 הגעת למקסימום כרטיסים הניתן לשמור עבורך הינך מועבר לתשלום
  M1527 כבר יש כסאות קנויים על שמך
  לשמיעת הפרטים הקישו 1
  להזמנה נוספת הקישו 2
  ליציאה הקישו כוכבית
  M1528 כבר קנית את מקסימום כסאות האפשרי עבורך, לא ניתן להזמין כסאות נוספים
  M1529 נקנו... (כסאות)
  M1530 לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1
  לקניית כסא נוסף סמוך הקישו 2
  לבחירת כסא נוסף בשורה זו הקישו 3
  לבחירת מקום בשורה אחרת הקישו 4
  M1531 ...אינו זמין למכירה אנא נסו אפשרויות נוספות
  M1532 אין כסא אקראי לבחירה בשורה זו אנא בחר כסא מהתפריט
  M1533 העיסקה נקלטה בהצלחה
  M1534 חובה לודא מול הנציג תוך 24 שעות שהוראת הקבע נקלטה ותקינה, אחרת הרישום יבוטל
  M1535 חובה לודא מול הנציג תוך 24 שעות שהקופון נקלט ותקין אחרת הרישום יבוטל
  M1536 אנא הקישו את קוד הקופון שברשותכם וסולמית לסיום
  M1537 לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1 לבחירת מקום נוסף הקישו 2
  M1538 הקופון שהוקש שגוי
  M1539 אין הרשאה לחיוב בהוראת קבע
  M1540 עניתם בהצלחה
  M1541 תשובתכם שגויה אנא נסו בפעם הבאה
  M1542 שגיאה בהפעלת השאלה
  M1543 שגיאה בקבלת תשובה נכונה

  M1549 אנא הקליטו את השם שעבורו אתם רוכשים את המקומות וכן את הכתובת למשלוח דואר שלו, בסיום ההקלטה הקישו סולמית
  M1550 אם ברצונכם שמעתה כל שלוחה אליה תיכנסו תאפשר לכם לבחור איזו השמעה להפעיל, הקישו 1. אם ברצונכם לבטל בחירה זו, כך שבכל השלוחות לא יתאפשר לכם לבחור קובץ, אלא השלוחה תופעל בצורה רגילה, הקישו 2.
  M1551 ההגדרה עודכנה בהצלחה מעתה, בשיחה זו, יתאפשר לבחור קובץ להשמעה, בכל שלוחה של השמעת קבצים.
  M1552 ההגדרה עודכנה בהצלחה מעתה, בשיחה זו, כל השלוחות יופעלו בצורה רגילה.
  M1553 לאישור ההקלטה הקישו 1, לשמיעה הקישו 2 להקלטה מחדש 3
  M1554 הפרטים נקלטו בהצלחה
  M1555 למחיקת ההודעה הקישו 1 לשינוי ההודעה הקישו 2 לחזרה הקישו כוכבית.
  M1556 הנכם מועברים להקלטת הקובץ מחדש. אנא הקליטו את הודעתכם לאחר הצליל, ובסיום הקישו #.
  M1557 הקלטת הקובץ מחדש הסתיימה בהצלחה.
  M1558 הודעה לפני שמיעת הודעת סוג המפתח
  M1559
  לשינוי הקלטה זו הקישו 8
  להקלטת קובץ חדש לשלוחה זו הקישו 7
  שלמיעה חוזרת הקישו 9
  למעבר להודעה הבאה הקישו 1 או המתינו
  למחיקת הקובץ הקישו 2
  לשכפול הקובץ 3
  להעברת הקובץ 4
  להוספת כותרת לשיעור הקישו 5
  לשמיעת פרטי ההודעה הקישו 6
  להקלטת קובץ חדש לשלוחה זו הקישו 7
  לשינוי הקלטה זו הקישו 8
  M1560 שעון נוכחות
  לדיווח על כניסה הקישו 1
  לדיווח על יציאה הקישו 2
  לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית
  M1561 דיווח כניסה התבצע בהצלחה
  M1562 דיווח כניסה כבר התבצע בהצלחה
  M1563 לחזרה לתפריט הקישו כוכבית
  לדיווח מאוחר על היציאה הקישו 1
  לדיווח על כניסה נוספת ללא דיווח על היציאה הקישו 2
  M1564 דיווח יציאה התבצע בהצלחה
  M1565 דיווח יציאה כבר התבצע בהצלחה
  M1566
  לחזרה לתפריט הקישו כוכבית
  לדיווח מאוחר על הכניסה הקישו 1
  לדיווח על יציאה נוספת ללא דיווח על כניסה הקישו 2
  M1567 לא ניתן לבצע יציאה ללא כניסה
  אנא דווחו על כניסה ולאחר מכן יציאה
  M1568 סך המשמרת הינו
  M1569 שעות
  M1570 דיווח מאוחר על כניסה
  שימו לב: לאישור סופי של הנתונים יש לגשת למעסיק שלכם
  הנתונים נשלחים עם סימון של דיווח מאוחר עם שעת הדיווח
  לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית
  לדיווח מאוחר על כניסה מהיום הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה
  לדוגמא לדיווח על כניסה בשעה שמונה וחמשה הקישו 0805
  לדיווח מאוחר על כניסה ביום אחר הקישו 1 וסולמית
  M1571 השעה אינה תקינה
  M1572 דיווח מאוחר על כניסה התבצע בהצלחה
  M1573 דיווח יציאה ללא דיווח כניסה התבצע בהצלחה
  M1574 שים לב - על מנת להשלים את הפירוט עליך לגשת למעסיק
  M1575 התאריך אינו תקין
  M1576
  דיווח מאוחר על כניסה בתאריך אחר
  אנא הקישו ב4 ספרות את היום והחודש של הדיווח
  לדוגמא לדיווח על כניסה ב19 לספטמבר הקישו תשע עשרה אפס תשע
  לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית
  M1577 חודש..
  M1578 לא ניתן להקיש תאריך עתידי
  M1579 אנא הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה
  לדוגמא לדיווח על כניסה בשעה שמונה וחמשה הקישו 0805

  M1580
  שימו לב!
  לסיום הטיפול בכניסה ללא יציאה עליך לגשת למעביד
  דיווח כניסה נוספת התבצע בהצלחה
  M1581 דיווח מאוחר על יציאה
  שימו לב: לאישור סופי של הנתונים יש לגשת למעסיק שלכם
  הנתונים נשלחים עם סימון של דיווח מאוחר עם שעת הדיווח
  לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית
  לדיווח מאוחר על יציאה מהיום הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה
  לדוגמא לדיווח על יציאה בשעה ארבע אחר הצהרים הקישו 1600
  לדיווח מאוחר על יציאה ביום אחר הקישו 1 וסולמית

  M1582 לתשומת לבכם סיכום המשמרת הינו על סמך דיווח כניסה מאוחר
  M1583 שים לב!
  לסיום הטיפול עליך לגשת למעביד
  דיווח מאוחר של יציאה התקבל בהצלחה
  M1584 דיווח מאוחר על יציאה בתאריך אחר
  אנא הקישו ב4 ספרות את היום והחודש של הדיווח
  לדוגמא לדיווח על יציאה ב19 לספטמבר הקישו תשע עשרה אפס תשע
  לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית
  M1585 אנא הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה
  לדוגמא לדיווח על יציאה בשעה ארבע אחר הצהרים הקישו 1600

  M1586 לא ניתן להקיש זמן עתידי
  M1587 עדיין אין כסאות בהזמנה זו
  M1588 לבחירת כסא נוסף בשורה זו הקישו 1
  לבחירת כסא נוסף בשורה אחרת הקישו 2
  לסיום ומעבר לתשלום הקישו 3
  M1590 לימוד דף גמרא
  M1591 נותרו
  M1592 דפים לסיום מחזור מספר
  M1593 של השס
  M1594 לקבלת דף ללימוד הקישו 1, לחזרה הקישו 2
  M1595 הדף שנפל בחלקך להשלמת סיום השס הוא
  M1596 דף
  M1597 במסכת
  M1598 עד דף
  M1599 עיסקה זו תחוייב בפריסה של
  M1600 אנא הקש מספר תשלומים וסולמית לסיום
  M1601 לא ניתן לבחור יותר מ36 תשלומים
  M1602 בעיסקה זו ניתן עד
  M1603 הסכום לכל תשלום לא יכול להיות קטן מעשרה שקלים
  M1604 אין סוג סליקה
  M1605 הקש את הספרות כעת
  M1609 לא מוגדר לינק
  M1610 לאחר הצליל נא לומר או להקיש את שם השלוחה המבוקשת
  לחזרה לתפריט קודם אמרו חזור או הקישו סולמית
  M1611 דיבור לא ברור
  M1612 אין הגדרה לבקשה
  M1613 לא זוהה דיבור
  M1615 לאחר הצליל אנא אמרו את שם המוצר או הקטגוריה המבוקשת
  M1616 בקשתכם לקבלת מספר אישי למערכת זו נקלטה בהצלחה. מיד יופיע לכם המספר על צג הטלפון. כעת תוכלו לחייג למערכת זו, דרך המספר שקיבלתם.
  M1617 לצערנו לא קיים כעת מספר אישי למספר שלכם
  M1618 הכמות ממוצר זה אזלה אנא נסה שוב במועד אחר
  M1619 אנא הקליטו את השם שעבורו התבצעה ההזמנה וכן את הכתובת למשלוח דואר בסיום ההקלטה הקישו סולמית
  M1620 אנא הקישו את מספר המוצר
  לסיום הזמנה ומעבר לתשלום הקישו אפס וסולמית
  ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
  M1621 מספר מוצר זה אינו מוגדר
  M1622 המחיר למוצר זה
  M1623 להזמנת המוצר הקישו 1 לחזרה הקישו 2
  M1624 אנא הקישו את הכמות להזמנה ממוצר זה
  M1625 הכמות לא יכולה להיות אפס
  M1626 הכמות היא
  M1627 הסך הכולל לתשלום על מוצר זה
  M1628 לאישור הזמנת המוצר הקישו 1 לביטול הקישו 2 לתיקון הכמות הקישו 2 לביטול ההזמנה ממוצר זה הקישו 3
  M1629 כבר הזמנת
  M1630 יחידות ממוצר זה
  M1631 הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום השיחה לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1 להמשך קניה הקישו 2
  M1632 סיום הזמנה
  M1633 הוזמנו
  M1634 מוצרים
  M1635 שהם
  M1636 פריטים
  M1637 הסך הכולל לתשלום עבור כלל המוצרים
  M1638 שקלים
  M1639 לאישור ההזמנה הקישו 1 לביטול ההזמנה הקישו 2
  M1640 להלן פירוט ההזמנה
  M1641 מוצר
  M1642 מחיר
  M1643 הוזמנו
  M1644 פריטים
  M1645 תשלום כולל עבור מוצר זה
  M1646 לשמיעת הפירוט אנא המתינו
  M1647 לתשלום בכרטיס אשראי הקישו 1 לתשלום סוכנים הקישו 4
  M1648 סוכן לא מאושר
  M1649 אנא הקישו את מספר הסוכן שלכם וסולמית לסיום
  M1650 ההזמנה התבצעה בהצלחה
  M1651 אישור מספר...
  M1652 ההזמנה בוטלה שלום ותודה
  M1653 אין מוצרים בסל הקניות שלך
  M1654 לפניכם
  M1655 מוצרים לבחירה
  M1656 אין מוצרים לבחירה
  M1659 להזמנה ממוצר זה הקישו1 למעבר למוצר הבא הקישו 2 לסיום הזמנה ומעבר לתשלום הקישו 3 או אפס לחזרה לתפריט קודם הקישו 4 או סולמית
  M1668 לתשומת ליבכם, דמי משלוח עבור הזמנה זו בסך של..
  M1669 לקבלת דף גמרא נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2
  M1670 לקבלת פרק נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2
  M1671 לקבלת מספר אישי לטלפון אשר ממנו אתם מחייגים, הקישו 1, לשליחת מספר אישי לטלפון אחר, הקישו 2, לדיווח על מספר שנחסם, הקישו 3.
  M1672 אנא הקישו את מספר הטלפון שאליו ברצוכם לשלוח מספר אישי של מערכת זו.
  M1673 הפעולה בוצעה בהצלחה, מספר אישי למערכת זו, נשלח בהצלחה למספר הטלפון שהקשתם.
  M1674 לצערנו לא ניתן לשלוח כעת מספר אישי, למספר הטלפון שהוקש.
  M1683 דמי משלוח - באם ברצונכם לאסוף את המוצר בעצמכם ללא תוספת דמי משלוח הקישו 2 להמשך כולל דמי משלוח בסך
  M1684 שקלים הקישו 1
  M1686 קטגוריה זו הסתיימה, למעבר לתשלום הקישו 1, לחזרה לתפריט קודם הקישו 2
  M1687 אפשרות לא מאושרת
  M1688 המלאי הזמין ממוצר זה כרגע הוא
  M1689 אנא בחר כמות הקיימת במלאי
  M1691 לאחר הצליל אנא הקליטו את ההודעה למנהל המערכת, ההודעה תשלח במידה והעיסקה תבוצע בהצלחה, בסיום ההקלטה הקישו סולמית
  M1692 ברירת מחדל זה גינגל של ימות המשיח (הודעה בצד העונה לפני תחילת השיחה בניתוב שיחה)
  M1693 שיחה זו מועברת אליכם באמצעות הפלטפורמה הטכנולגית של ימות המשיח, לקבלת השיחה הקישו 1, לדחיית השיחה הקישו 2
  M1694 לשמיעה חוזרת של מספר האישור הקישו 1 לסיום הקישו 2
  M1697 שימו לב, לבקשתכם, נחסמתם מלקבל צינתוקים ממערכת זו. ולכן, לא ניתן לשלוח לכם כעת מספר אישי.
  M1698 אם ברצונכם לאשר קבלת צינתוקים מהמערכת, ולקבל מספר אישי, הקישו 1. לביטול ויְצִיאָה, הקישו 2, או הַמְתינו.
  רשימת ההודעות של תחבורה ציבורית:
  M1700 הודעה שתושמע ראשונה בשלוחה
  M1701 הקווים העוברים בתחנה הם
  M1702 בשעה
  M1703 קו
  M1704 אנא הקישו מספר תחנה
  M1705 יגיע בעוד
  M1706 דקות
  M1707 no_such_station
  M1708 no_line_is_expected
  M1709 query_error
  M1710 יגיע בעוד פחות מדקה
  M1711 א'
  M1712 שתי
  M1713 אנא הקישו מספר אוטובוס
  M1714 this_line_is_not_expected_during_hour
  M1715 ונמצא בתחנה
  M1716 ונמצא בתחנת המוצא
  M1717 לכיוון
  M1718 אין מיקום משוער
  M1719 הנך פעם ראשונה במערכת, ועדיין אין לך חיפושים שמורים.
  M1720 אנא הקישו יום בשבוע
  M1722 ל
  M1723 הקישו
  M1724 נבחר מפעיל שגוי
  M1725 no_such_bus
  M1726 אנא בחר מפעיל מהרשימה
  M1727 נבחר יום שגוי
  M1728 אנא בחר מסלול מהרשימה
  M1729 נבחר מסלול שגוי
  M1730 אנא הקישו שעה רצויה בין 0 ל23 M1731 אנא הקישו מספר דקות רצוי בין 0 ל59
  M1732 נבחרה שעה שגויה
  M1733 נבחר מספר דקות שגוי
  M1734 הקו יעבור בתחנה
  M1798 האם לא קיבלתם את שיחת האימות?
  M1799 לשליחה מחודשת של שיחת אימות הקישו 1, לחזרה להקשת הארבע ספרות האחרונות הקישו 2. שימו לב, כדי לקבל את שיחת האימות עליכם לוודא שאופציית שיחה ממתינה פועלת אצלכם. ניתן לבדוק זאת בהגדרות הטלפון או לפנות לחברת התקשורת על מנת לוודא או להפעיל את האופציה.
  M1800 אנא הקישו את סיסמת הניהול וסולמית לסיום
  M1801 אחד או יותר מהנתונים שהקשת שגוי
  M1802 לצורך אימות מספר הטלפון שלכם, תקבלו כעת שיחה ממספר מסויים, יש לזכור את ארבעת הספרות האחרונות של המספר, ולהקיש אותם לאחר קבלת הצינתוק.
  M1803 אנא הקישו את ארבעת הספרות האחרונות של מספר הטלפון שקיבלתם ממנו שיחה כעת
  M1804 אחד או יותר מהנתונים שהוקשו שגויים
  M1805 חלה שגיאה באימות מספר הטלפון
  M1806 אימות מספר הטלפון בוצע בהצלחה
  M1807 מספר החברים בקבוצה הוא
  M1808 לשמיעת מספר הטלפון של מנהל הקבוצה הקישו 1, לבדיקה האם מספר מסויים חבר בקבוצה הקישו 2, לשמיעת כל המספרים החברים בקבוצה ברצף הקישו 3.
  M1809 מנהל הקבוצה הוא:
  M1810 מִסְפָּר הַטֶּלֶפוֹן שהוקש אֵינֶנּוּ תַּקִּין, אָנָּא נַסּוּ שֵׁנִית.
  M1811 כבר קיים בקבוצה שלך.
  M1812 כבר קיים בקבוצה שלך במצב חסום.
  M1813 איננו קיים בקבוצה שלך
  M1814 אנא הקישו את מספר הטלפון ולסיום הקישו סולמית.
  M1815 הוצאתם מחדר הועידה
  M1816 הנך מועבר לחדר הועידה
  M1817 צליל כניסת משתתף לחדר הועידה (ברית מחדל שקט)
  M1818 צליל יציאת משתתף מחדר הועידה (ברירת מחדל שקט)
  M1823 לא הוגדר כמות עמודים בפרק זה
  M1824 הדף שיצא לך ללמוד הוא דף
  M1825 עמוד
  M1826 בפרק
  M1827 לקבלת עמוד נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2 או המתינו
  M1828 שם החלל לתפילה הוא
  M1829 דולרים ארצות הברית
  M1831 הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום השיחה
  M1832 יש
  M1833 הזמנות מאושרות שבוצעו מזיהוי זה
  M1834 עסקה מאושרת מספר
  M1835 אישור מספר
  M1836 כמות הפריטים שהוזמנה
  M1837 הסך הכולל ששולם
  M1838 לשמיעה חוזרת הקישו 1
  לשמיעת העיסקה הבאה הקישו 2
  לפירוט מלא של עיסקה זו הקישו 3
  ליציאה הקישו כוכבית
  M1839 אין הזמנות מאושרות ממספר זיהוי זה
  M1840 סוף אישורים
  M1842 לא הוגדר זמן להפעלת השידור
  M1843 אין קובץ להפעלת השידור
  M1844 השידור כבר הסתיים
  M1845 השידור הסתיים כעת בהצלחה
  M1847 השידור יחל בעוד...
  M1848 להמתנה הקישו 1 ליציאה הקישו 2 או כוכבית
  M1849 שעות
  M1850 ו..
  M1851 דקות
  M1860 במודול זה מחושב הסכום אותו אתם צריכים לטעון בפועל בשביל שלאחר אחוזי התוספת תגיעו לסכום המופיע בחנות.
  התוספת הינה על סך
  M1861 אחוזים
  M1862 אנא הקישו את הסכום המלא לתשלום המופיע בחנות
  לסימון נקודה הקישו כוכבית.
  לסיום הקישו סולמית.
  לדוגמא לסכום 35.90 שח הקישו : שלושים וחמש כוכבית תשעים וסולמית לסיום.
  ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
  M1863 לא הוגדרו אחוזים לחישוב
  M1864 בקניה זו הנכם חוסכים
  M1865 שקלים.
  M1866 לרכישת מוצר זה, הסכום אותו תצטרכו לטעון בפועל בכרטיס הוא
  M1867 כאשר לאחר תוספת של
  M1868 אחוזים, יטען לכם בכרטיס סך של..
  M1869 להקשת סכום נוסף הקישו 1
  להמשך הקישו 2 או כוכבית
  לשמיעה חוזרת הקישו סולמית או המתינו
  M1870 לבחירת המוצר אנא הקישו את הכמות
  M1871 למעבר למוצר הבא הקישו כוכבית
  M1872 למעבר לתשלום הקישו אפס
  M1873 לחזרה הקישו כוכבית
  M1874 בסיום הבחירה הקישו סולמית
  M1875 לפירוט ההזמנה הקישו 3
  M1911 ברכות
  M1912 שבת
  M1913 עירובין
  M1914 פסחים
  M1915 יומא
  M1916 סוכה
  M1921 ביצה
  M1922 ראש השנה
  M1923 תענית
  M1924 מגילה
  M1925 מועד קטן
  M1926 חגיגה
  M1931 יבמות
  M1932 כתובות
  M1933 נדרים
  M1934 נזיר
  M1935 סוטה
  M1936 גיטין
  M1937 קידושין
  M1941 בבא קמא
  M1942 בבא מציעא
  M1943 בבא בתרא
  M1944 סנהדרין
  M1945 מכות
  M1946 שבועות
  M1947 עבודה זרה
  M1948 הוריות
  M1950 תמיד
  M1951 זבחים
  M1952 מנחות
  M1953 חולין
  M1954 ברכות
  M1955 ערכין
  M1956 תמורה
  M1957 כריתות
  M1958 מעילה
  M1959 קנים
  M1960 מידות
  M1961 נידה
  M1962 ההגדרות לא הושלמו
  M1974 לא הוגדר מספר עסק
  M1975 אין קובץ רשימת עסקים
  M1976 אנא הקישו את הסכום בשקלים מלאים אותו שילמת, להזכירך ניתן להזין רק מה שכבר שולם ולא תשלום עתידי, הכל בכפוף לתקנון, לדוגמא במידה ושילמתם תשעים ותשע וחצי ₪ הקישו 99 וסולמית
  M1977 לדירוג בעל המקצוע הקישו 1 או המתינו לדילוג הקש 2
  M1978 עסק לא מופיע ברשימה
  M1993 אנא הקש את מספר הזיהוי של הנמען וסולמית לסיום
  M1994 לשמיעת התהילים בנוסח ספרד הקישו 1 או המתינו
  לשמיעת התהילים בנוסח אשכנז הקישו 2
  M1996 (השמעת הודעה לפני השמעת המספר השגוי בשלוחה עם כניסה לפי הקשת מספר זיהוי אישי)
  הודעות מ M2001 עד – M2150 פרקי התהילים
  M2154 הפקס נשלח בהצלחה
  M2155 אנא הקישו את המִסְפָּר שאליו ברצונכם לשלוח את הפקס ובסיום הַקִּישו סולמית
  M2156 לצערנו, קיימת שגיאה בשליחת הפקס. פרטי השגיאה הם
  M2157 לצערנו, לא ניתַן לשלוח את הפקס, מפני שלא מוגדר מספר טלפון לשליחה
  M2158 (קובץ ריק)
  M2159 (קובץ ריק)
  M2160 משימתך היא..
  M2161 לאישור ביצוע המשימה הקישו 1 לחזרה הקישו כוכבית.
  M2162 אישור ביצוע המשימה התקבל בהצלחה.
  M2163 המשימות שעדיין לא בוצעו הם...
  M2164 מספר זה כבר דיווח היום על ביצוע המשימה.
  M2165 למספר טלפון זה לא הוקצו משימות
  M2166 בקשתך התקבלה. בדקות הקרובות הדוח המבוקש ישלח אליך לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת.
  M2167 הקובץ אינו קיים
  M2168 לצערנו, לא ניתַן לשלוח את הפקס, מפני שאין קובץ תקין לשליחה
  M2181 אנא הקישו את המספר שנחסם, ובסיום, הַקישו סולמית
  M2182 שימו לב, בשליחת דיווח, הנכם מאשרים קבלת צינתוקים ו\או שיחות מאיתנו, על מנת לעדכן אתכם במספר חדש
  M2183 לאישור, הקישו 1. לביטול ויְצִיאָה, הקישו 2, או הַמְתינו.
  M2184 אנא בחרו את חברת התקשורת של הפלאפון שעבורו נחסם המספר. לפלאפון, הקישו 1. לסלקום, הקישו 2. לפרטנר אורנג', הקישו 3. לגולן טלקום, הקישו 4. להוט מובייל או מירס, הקישו 5. לרמי לוי, הקישו 6. לבזק, הקישו 7. לנטויז'ן, הקישו 8, לחברות אחרות, או אם לא ידוע לכם לאיזה חברת תקשורת משוייך המכשיר שלכם, הקישו 9, או המתינו.
  M2185 הדיווח התקבל בהצלחה
  M2186 הקלטת הודעות מערכת
  M2187 אנא הקישו את שלוחת היעד וסולמית לסיום, לשלוחה פנימיות הקישו את הכתובת המלאה כאשר בין שלוחה לשלוחה הקישו כוכבית ולסיום הכתובת המלאה הקישו סולמית, לדוגמא לשלוחה אחת בתוך שלוחה אחת בתוך שלוחה שלוש הקישו שלוש כוכבית אחת כוכבית שלוש וסולמית לשלוחת הודעות ברירת המחדל הקישו כוכבית כוכבית וסולמית.
  M2188 שימו לב
  ההקלטה בשלוחה זו תחליף את כל המקומות במערכת בהם מושמעת הודעה זו, אלא אם כן תשימו הודעה מיוחדת בתוך השלוחה הספציפית
  לאישור והמשך הקישו 1
  לביטול וחזרה הקישו 2
  M2189 אנא הקישו את מספר הודעת מערכת ב4 ספרות
  לחזרה לתפריט הקודם הקישו כוכבית וסולמית
  M2190 אנא הקליטו את ההודעה המיוחדת שלכם לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית
  M2191 ההקלטה מבוטלת
  M2192 שלוחה ראשית
  M2193 שלוחת הודעות ברירת מחדל
  M2194 יצרתם בהצלחה הודעת מערכת בשלוחה...
  M2195 הודעה מספר
  M2198 המערכת מזהה כי כבר נרשמתם לא ניתן להירשם בשנית שלום ותודה
  M2200 השיעורים באדיבות מפעל קביעותא ללימוד המשנה וההלכה היומית ובאדיבות מפעל המשניות
  M2264 שימו לב חלוקת המשניות הינה אוטומטית והינכם מתחייבים לאמרו
  M2265 בחלוקת מסכתות משניות זו, הושלמו עד כה
  M2266 סדרי חלוקת מסכתות משניות
  M2267 המסכת אותה קיבלתם לומר היא
  M2268 לקבלת מסכת נוספת הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2
  M2269 בחלוקת פרקי משניות זו, הושלמו עד כה
  M2270 סדרי חלוקת פרקי משניות
  M2271 פרק המשניות אותו קיבלתם ללמוד
  M2272 פרק..
  M2273 לקבלת פרק משניות נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2
  M2284אנא הקישו את האות הבאה ולאחריה סולמית.
  לסיום ההקשות או לביטול הקשה אחרונה או לביטול כלל ההקשות הקישו כוכבית"
  M2285אנא הקישו את האות ולאחריה סולמית. לביטול ויציאה הקישו כוכבית
  M2286תפריט סיום או ביטול לסיום ההקלדה הקישו 1 לשמיעת הטקסט שהוקלד הקישו 2 לביטול של האות האחרונה הקישו 3 לביטול והקלדה מחודשת של כל הטקסט הקישו 4 ליציאה הקישו 5"
  M2287הביטול התקבל בהצלחה
  M2288 הטקסט המעודכן הוא
  M2289הטקסט שהוקלד הוא
  M2290לאישור הקישו 1 לשמיעה חוזרת 2 להקשה מחודשת של כל הטקסט הקישו
  M2291לשמוע את הטקסט שהוקלד באמצעות מנוע השמעת מילים הקישו 1 או המתינו, לשמוע את הטקסט שהוקלד אות אחר אות הקישו 2
  M2292לרווח הקישו 0 וסולמית
  לסיפרה עצמה הקישו 5 פעמים על הספרה וסולמית

  לנקודה הקישו 1 וסולמית
  לסימן שאלה הקישו 11 וסולמית
  לסימן קריאה הקישו 111 וסולמית

  לאות א הקישו 3 וסולמית
  לאות ב הקישו 33 וסולמית
  לאות ג הקישו 333 וסולמית

  לאות ד הקישו 2 וסולמית
  לאות ה הקישו 22 וסולמית
  לאות ו הקישו 222 סולמית,

  לאות ז הקישו 6 וסולמית
  לאות ח הקישו 66 וסולמית
  לאות ט הקישו 666 וסולמית

  לאות י הקישו 5 וסולמית
  לאות כ הקישו 55 וסולמית
  לאות ך הקישו 555 וסולמית
  לאות ל הקישו 5555 וסולמית

  לאות מ הקישו 4 וסולמית
  לאות ם הקישו 44 וסולמית
  לאות נ הקישו 444 וסולמית
  לאות ן הקישו 4444 וסולמית

  לאות ס הקישו 9 וסולמית
  לאות ע הקישו 99 וסולמית
  לאות פ הקישו 999 וסולמית
  לאות ף הקישו 9999 וסולמית

  לאות צ הקישו 8 וסולמית
  לאות ץ הקישו 88 וסולמית
  לאות ק הקישו 888 וסולמית

  לאות ר הקישו 7 וסולמית
  לאות ש הקישו 77 וסולמית
  לאות ת הקישו 777 וסולמית
  M2470 שרות זה אינו פעיל במערכת זו אנא פנו לשרות הלקוחות
  M2471 דירוג שביעות רצון מהשירות והעמידה בזמנים
  M2472 דירוג שביעות רצון מהמקצועיות
  M2473 דירוג שביעות רצון מהמחיר
  M2474 לא הוגדר סוג זיהוי לחיפוש
  M2475 אין קובץ מורשי עריכה
  M2476 לא מוגדרים הרשאות עריכה עבורך
  M2477 אנא הקישו את מספר הזיהוי של הלקוח וסולמית לסיום
  M2478 סך הניקוד הקיים הלקוח הוא
  M2479 להוספת ניקוד הקישו 1
  להורדת ניקוד הקישו 2
  להקשת מספר זיהוי של לקוח אחר הקישו כוכבית
  M2480 הוספת ניקוד
  אנא הקישו את סכום הנקודות שברצונכם להוסיף
  M2481 הורדת ניקוד
  אנא הקישו את סכום הנקודות שברצונכם להוריד
  M2482 עדכון הנקודות התבצע בהצלחה
  סך הניקוד החדש הוא
  M2483 לביצוע פעולות נוספות הקישו 1 לחזרה לתפריט קודם הקישו 2 או המתינו
  M2484 לא ניתן להכנס למינוס נקודות
  M2485 אין קובץ תורמים
  M2486 משוייכים אליך
  M2487 תורמים
  M2488 אנא הקש את מספר הזיהוי של התורם
  לשמיעת כל התורמים ברצף הקישו אפס וסולמית.
  ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
  M2489 אין תורמים משויכיים אליך, אנא פנה למנהל הארגון
  M2490 להלן הפירוט
  M2491 סוף רשימה
  M2492 תורם זה אינו קיים ברשימה שלך
  M2493 תורם זה עדיין לא תרם
  M2494 תורם זה תרם סך של
  M2495 שקלים
  M2496 לעדכון תרומה או סכום התרומה הקישו 1 לבדיקת מספר אחר הקישו 2
  M2497 עדכון תרומה חדש, אנא עדכן את סכום התרומה המעודכן וסולמית לסיום
  M2498 העדכון התבצע בהצלחה
  M2499 בכל שלב ניתן להקיש 9 ולערוך את פרטי התרומה,
  או להקיש על כל מקש אחר לפרטי התורם הבא
  M2509 לצורך השלמת הרכישה, יש להקיש את מספרי תעודות הזהות של המשתתפים עבורם נרכשו הכרטיסים. נרכשו
  M2510 כרטיסים
  M2511 אנא הקש את תעודת הזהות לכרטיס מספר
  M2512 תעודת זהות אינה תקינה
  M2513 בונוס!
  M2514 קיבלתם
  M2515 פריטים תוספת מתנה
  M2516 סהכ כולל בונוס
  M2517 אנא הקישו את יום החיוב וסולמית לסיום
  M2518 אנא הקישו את סכום החיוב בכל חודש וסולמית לסיום
  M2519 בעיסקה זו תחוייבו בכל חודש בסך
  M2520 כמות החודשים לחיוב היא
  M2521 אנא הקש מספר חודשים לחיוב וסולמית, לחיוב קבוע אנא הקישו אפס וסולמית
  M2522 חיוב קבוע
  M2523 תאריך החיוב הקרוב הוא
  M2700 כמות הנרשמים עד עכשיו היא
  M2710 להקשה מחדש הקישו 1 או המתינו ליציאה הקישו 2
  M3330 מספר הטלפון לא מזוהה במערכת, נא התקשרו ממספר מזוהה
  M3331 לא הוגדרה רשימת צינטוקים
  M3332 להצטרפות לרשימת הצינתוקים הקישו 1 להסרה מרשימת הצינתוקים הקישו 2 להשתקת צינתוקים עד לזמן מסוים הקישו 3, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
  M3333 מספרכם כבר מופיע ברשימת הצינתוקים
  M3334 מספר הטלפון שלכם נוסף בהצלחה לרשימת הצינתוקים
  M3335 מספרכם לא מופיע ברשימת הצינתוקים
  M3336 מספר הטלפון שלכם נמחק בהצלחה מרשימת הצינתוקים
  M3337 להפעלת צינתוק הקישו 1 למחיקת מספר מרשימת הצינתוקים הקישו 2 לאיפוס כל רשימת הצינתוקים הקישו 3 ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
  M3338 הצינתוק הופעל בהצלחה
  M3339 נא הקישו את המספר למחיקה ובסיום הקישו סולמית
  M3340 המספר נמחק בהצלחה מרשימת הצינתוקים
  M3341 המספר שהקשתם לא מופיע ברשימת הצינתוקים
  M3342 שימו לב לאחר האיפוס לא ניתן יהיה לשחזר את המספרים האם הינכם בטוחים? לאישור האיפוס הקישו 1 לביטול ויציאה הקישו 2
  M3343 איפוס רשימת הצינתוקים הסתיים בהצלחה
  M3345 לשמיעת ההודעה הקישו אחת לאישור הקישו שתיים או סולמית להקלטה מחדש הקישו שלוש להמשך הקלטה הקישו ארבע


התחבר כדי לפרסם תגובה