מודול סקר החדש - seker_questions


 • ניהול ראשי

  המודול מבוסס על מודול סקר הישן תוך תוספות ושיפורים והמון פיתוח

  א: סקר מרובה, ניתן להגדיר יותר משאלה אחת.
  ב: דוחו"ת מסודרים, לפי שאלה ודו"ח כללי.
  ג: זמן סיום של סקר ואמירת הזמן לפני השאלה
  ד: צורת אמירת נתוני הסקר או בחירה של לא להשמיע כלל את התוצאות.
  ה. ניהול טלפוני על הסקר!
  ו. צורת אמירת התוצאות היא לפי הסדר. כלומר מקום ראשון שקיבל הכי הרבה קולות הוא ראשון.
  ועוד..

  השלוחה:

  type=seker_questions
  

  כל ההגדרות לפי שאלה ספציפית יכולות להיות גם בקובץ Settings.ini בשלוחת המודול. הגדרות שיהיו שם יעקפו את ההגדרות מ ext.ini
  במהלך המודול מופעים מידי פעם הגדרות של שאלות. כלומר QX זה משתנה שאלה ולכל שאלה יש את ההגדרה שלה. לא אציין זאת בכל מקום בהגדרות לכן שימו לב, שכתוב Q1 למשל הכוונה שאלה 1 וניתן להגדיר אותה הגדרה לכל שאלה.

  הסבר כללי על פעולת המודול:

  צורת השאלות היא כדלהלן:

  קובץ של שאלה ראשי נמצא בשלוחה בתיקייה בשם {מספר שאלה} קובץ בשם Q.wav
  ניתן לבחור מאיזה שלוחה ילקחו השאלות

  seker_questions_patch=1
  

  בדוגמא, השאלות יושמעו מתוך שלוחה 1 שתחת התפריט הראשי

  כמו"כ יש הגדרה לכל שאלה מה הלחצנים הפעילים שלה:

  Q1_key_ok=1234
  

  בדוגמא: שאלה מספר 1 לחצנים 1,2,3 ו 4 מאופשרים.
  ניתן להגדיר מקשים 0-9

  לאחר מכן, ניתן להעלות הקלטה לכל מקש. ההקלטה תושמע בעת הבחירה ובעת שמיעת הבחירה של הלקוח:

  A1.wav
  

  מספר השאלות בסקר

  אפשרות זה מאפשר להשמיע מידע בכניסה לסקר כמה שאלות הסקר מכיל.
  אם שורה זה לא תיהיה המערכת לא תשמיע.

  seker_questions_amunet=7
  

  משמיע: M3705 מספר השאלות הפעילות בסקר
  ואז את המספר שכתבתם

  שאלות פעילות:

  ניתן לשים הרבה שאלות והמערכת תפעיל רק חלק מהם.
  חובה שיהיה פה לפחות שאלה אחת פעילה. - שימו לב ששאלה לא פעילה כאן לא תושמע כלל כולל תוצאות הסקר.

  מגדירים בהפרדה של נקודות בין שאלה לשאלה. (שימו לב, שאלה שתחשב פה פעילה אבל לא תיהיה קיימת המערכת תדלג)

  seker_questions_numbers=1.2.8
  

  בדוגמא יפעיל את שאלות 1,2 ו 8

  לפני כל שאלה המערכת אומרת "M3706 שאלה מספר: XX"
  ניתן לבטל את אמירת מספר השאלה בשתי רמות, ברמת כללית:

  say_q_numbe=no
  

  או ברמת שאלה:

  Q1_say_q_number=no
  

  לתת להצביע פעמיים (שינוי הבחירה) לפי שאלה:

  Q1_allow_unlisted_number=yes
  

  ישמיע לאחר M2735 "כבר ענית על הסקר מטלפון זה" - M3701 "למענה על הסקר פעם נוספת הקישו 1" באם לא מוגדר ישר ישמיע תפריט תוצאות:

  M2720 לשמיעת תוצאות הסקר הקישו 1, לשמיעת שאלת הסקר הקישו 2, ליציאה הקישו 3 או המתינו
  **יציאה - הכוונה לבדוק שאלה הבאה באם לא קיימת חוזר אחורה או אם מוגדר:

  seker_questions_end_goto=/xxx
  

  או

  seker_questions_end_goto=hangup
  

  סגירת סקר:

  ניתן להגדיר סגירה ידנית ב:

  Q1_end=yes
  

  ואז שאלה 1 סגורה.
  המערכת תשמיע: M2739 סקר זה יסתיים ותעבור לשמיעת תוצאות או אם רוצים לעבור ישר לתוצאות מגדירים:

  enter_Q1_end_play=no
  

  ואז הולך לתוצאות
  ניתן להגדיר גם ללכת למקום אחר:

  enter_Q1_end_out_goto=/1/1
  

  סגירת סקר לפי זמן מוגדר:

  למשל:

  enter_Q1_end_time=2020-07-20-11-30-00
  

  ניתן להגדיר שיגיד מתי יסגר הסקר:

  enter_Q1_end_time_play_close=yes
  

  ואז אומר:
  M3712 הסקר יסתיים
  M1197 ב...
  M1188 בתאריך
  M1189 בשעה
  M1190 היום
  M1191 מחר
  M1192 בעוד
  M1193 שעות
  M1194 ו...
  M1195 דקות
  M1196 שניות
  ואז בזמן הסגירה זה יגיד:
  M2739 סקר זה יסתיים
  ותעבור לשמיעת תוצאות.
  אם רוצים לעבור ישר לתוצאות מגדירים:

  enter_Q1_end_time_play=no
  

  ואז הולך לתוצאות
  ניתן להגדיר גם ללכת למקום אחר:

  enter_Q1_end_time_out_goto=/1/1
  

  צורת אמירת תוצאות:

  דבר ראשון אומר ללקוח מה הוא עצמו בחר.

  אחרי זה, הבדיקה נעשת בשתי שלבים. בדיקה ברמה כללית עם:

  say_results=?
  

  ובדיקה ברמת שאלה:

  Q1_say_results=?
  

  ניתן בכולם להגדיר:

  say_participants=no 
  

  ולא יגיד "M2722 כמות המשתתפים בסקר... "
  למעבר לתוצאות הקישו 2"
  האפשרויות שיש הם:
  all - בחירת מחדל - אומר כמות מצביעים כללית, כמות לכל שאלה ואחוזים.
  participants - אומר רק כמה משתתפים הצביעו ("M2722 כמות המשתתפים בסקר... ")
  percentage אומר רק כמה אחוזים כל בחירה בלי כמות מצביעים
  amount - אומר רק כמה הצביעו לכל בחירה בלי חישוב אחוזים
  nothing - כלום. ממשיך לשאלה הבאה ואם אין אחת כזו הולך שלב אחורה או מה שמוגדר ב:

  seker_questions_end_goto=/1/1/1
  

  דוחות של הצבעות

  מחושב לכל שאלה וכללי לשלוחה.

  נמצא בתוך השלוחה.
  דוח ראשי: seker_questions_log.ymgr
  ובתוך תיקיית השאלה
  דוח לכל שאלה: Q_log.ymgr
  הקבצים מומרים לHTML ומוצגים ככה:
  Screenshot_20200720-050342_Chrome.jpg

  כאשר ללוג לכל שאלה אין את עמודת "שאלה" כי שם הקובץ הוא שם השאלה.

  מצב ניהול

  ניתן להגדיר ניהול טלפוני מלא של המודול.
  כמובן ניתן לגשת דרך הניהול הטלפוני או להגדיר שלוחת ניהול:

  type=seker_questions
  seker_questions_admin=yes
  

  כמו"כ להגדיר מיקום של הסקר:

  seker_questions_patch=/1
  

  הודעות מערכת הקשורות למודול ולניהול הטלפוני:

  M3702 הקשה זו לא זמינה
  M3703 הצבעתכם היא
  M3704 לאישור ההצבעה הקישו 1, להצבעה מחדש הקישו 2
  M3705 מספר השאלות הפעילות בסקר
  M3706 שאלה מספר
  M3707 כמות המשתמשים שבחרו את אפשרות
  M3708 היא
  M3709 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות
  M3710 הוא
  M3711 למעבר לשאלה הבאה הקישו כוכבית
  M3712 הסקר יסתיים ב
  M3713 מיקום שלוחת הסקר לא הוגדר
  M3714 שאלת הסקר היא
  M3715 שים לב. הפעולה תגרום למחיקת השאלה והתוצאות שנצברו עד כך. לאישור הקישו 1 לביטול 2
  M3716 תפריט ראשי ניהול מודול סקר. לבחירת ניהול ע"פ שאלה, יצירה או עריכה של שאלות קיימות הקישו 1.
  M3717 אנא הקש את מספר השאלה לעריכה או יצירה
  M3718 השאלה שנבחרה היא
  M3719 שאלה זו לא קיימת. ליצירת השאלה הקישו 1, לחזרה הקישו כוכבית או המתינו
  M3720 להקלטת הודעות התשובות בנפרד הקישו 1. אחרת המתינו
  M3721 תפריט ניהול שאלה. לחזרה לתפריט הקודם הקישו כוכבית. להקלטת הודעות השאלה הקישו 1 להגדרת המקשים המאופשרים הקישו 2 להקלטת הודעות לפי תשובות הקישו 3 להגדרת צורת שמיעת התוצאות הקישו 4 להגדרה האם להשמיע את כמות המשתפים הקישו 5 לסגירה או פתיחת השאלה הקישו 6 לאיפוס נתוני התשובות הקישו 7 למחיקת השאלה לגמרי הקישו 8 להגדרה האם יגיד את מספר השאלה לפניה הקישו 9
  M3722 אנא הקליטו את שאלה הסקר. בסיום הקישו סולמית
  M3723 לא ניתן לחזור ביצירת שאלה
  M3724 שאלה זו מוגדרת להסתיים בתום זמן מסוים
  M3725 לבחירת זמן מסוים לסיום השאלה הקישו 1 להפעלת השאלה הקישו 2 לסגירת השאלה הקישו 3
  M3726 אנא הקישו את הזמן לסגירת הסקר בצורה הבאה על פי תאריך לועזי. שנה כוכבית חודש כוכבית יום כוכבית שעה כוכבית דקה כוכבית ושניה כוכבית
  M3727 (((הסבר על צורת ההקשה)))
  M3728 בשאלה זו המערכת אומרת את מספר השאלה
  M3729 בשאלה זו המערכת לא אומרת את מספר השאלה
  M3730 כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד את מספר השאלה הקישו 1. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת לא תגיד את מספר השאלה הקישו 32
  M3731 המקשים המאופשרים כעת לשאלה זו הם
  M3732 לבחירה מחדש של המקשים לשאלה זו הקישו 1 לחזרה הקישו 2
  M3733 הקישו את המקשים שברצונכם שיהיו אפשריhם לשאלה זו
  M3734 הקלטת הודעות התשובה בשאלה...
  M3735 אנא הקש את מספר ההקשה שהנך רוצה להקיש עבורה את התשובה
  M3736 אנא הקליטו את התשובה ובסיום הקישו סולמית
  M3737 צורת ההשמעה כעת היא
  M3738 השמעת כל הפרטים. כמות המשתתפים ואחוז המשתתפים לכל שאלה
  M3739 להגיד רק את כמות המשתתפים הכללית בסקר ללא חלוקה לפי שאלות
  M3740 להגיד רק כמה אחוזים כל בחירה בלי כמות מצביעים
  M3741 להגיד רק כמה הצביעו לכל בחירה בלי חישוב אחוזים
  M3742 לא להגיד שום דבר. ממשיך מיד לשאלה הבאה ואם אין אחד כזו ממשיך לשאלה הקודמת
  M3743 לחזרה הקישו כוכבית. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד את כמות המשתפים הכללית וגם כמות לכל שאלה ואחוזים הקישו 1. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד רק כמה הצביעו לכל שאלה הקישו 2 כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד כמה אחוזים כל תשובה קיבלה בלי כמות המשתמשים הקישו 3 כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד כמה הצביעו לכל בחירה בלי חישוב האחוזים הקישו 4. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת לא תגיד את התוצאות אלא תעבור לשאלה הבאה באם יש אחת כזו הקישו 5
  M3744 כרגע מוגדר שבשאלה זו המערכת תשמיע את כמות המשתתפים הכללית
  M3745 כרגע מוגדר שבשאלה זו המערכת לא תשמיע את כמות המשתתפים הכללית
  M3746 לחזרה הקישו כוכבית. כדי להגדיר בשאלה זו המערכת תשמיע את כמות המשתתפים הכללית הקישו 1. כדי להגדיר בשאלה זו המערכת לא תשמיע את כמות המשתמשים הכללית הקישו 2
  M3747 כרגע השאלה פעילה
  M3748 כרגע השאלה לא פעילה
  M3749 אזהרה! איפוס נתוני הסקר יוביל למחיקת תוצאות הסקר ולהתחלתו מחדש
  M2573 הפעולה בוצעה בהצלחה


התחבר כדי לפרסם תגובה